BIK 1401 Forhandling og forhandlingsteknikk
BIK 2420 Markedsføringsledelse og strategi
BIK 2431 Verdiskapende prosjektledelse
BIK 2432 Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet
BIK 2433 Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis
BIK 2477 Prestasjonsledelse
BIK 2540 Innovasjonstrener i digital innovasjon
BIK 2902 Logistikk og Markedsføring - - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 2926 Effektive team
BIK 2930 Arbeidsrett: Lover og reguleringer
BIK 2940 Styrekompetanse
BIK 2941 Datadrevne organisasjoner
BIK 2945 Ledelse i teori og praksis
BIK 2948 Design Thinking for nyskaping
BIK 2950 Omstilling for bærekraft
BIK 2954 Customer Experience Management - RE-SIT EXAMINATION
BIK 2955 Motivasjon og selvledelse
BIK 2958 Ledelse under konstant endring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 2960 Endringsledelse i praksis
BIK 2964 Human Resource Management
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 3053 Digital ledelse og strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 3118 Avfall som ressurs – nøkkelen til sirkulærøkonomi
BIK 3134 Bærekraft i daglig drift - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 6510 Prosjektledelse 3 - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 6600 Prosjektledelse 1 - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIK 6601 Prosjektledelse 2 - KONTINUASJONSEKSAMEN
BIN 3080 Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager
BIN 3164 Lederskap og omstilling i skolen
BMP 2303 Human Resource Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
BMP 2315 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BMP 2410 Grunnstudiet - Ferdigheter i helseledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BMP 2424 Helseledelse, kvalitet og utvikling
BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse
BMP 2700 Prestasjonsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BMP 2900 Innovasjon og organisering i helsetjenesten - KONTINUASJONSEKSAMEN
BMP 2915 Sikkerhetsledelse
BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering
BST 1410 HRM og ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management
BST 2413 International Business
BST 2531 Prosjektledelse
BST 3115 Merkevarestrategi - KONTINUASJONSEKSAMEN
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg
BST 3210 Digital markedsføring
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3632 Finansiell styring
BØK 3647 Finansregnskap - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3657 Finansregnskap og bokføring
BØK 9430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans
DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon
DIG 3423 Kommunikasjon og digitalisering
DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid - KONTINUASJONSEKSMEN
DIG 3503 Kommunikasjon i sanntid
DIG 3520 Digital makt og avmakt
DIG 3600 Design av interaktive apper
EBA 3530 Machine Learning and Forecasting - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3709 Project Management
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3736 Real Estate Finance
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3776 Matematisk analyse
ELE 3781 Mathematics - Elective
ELE 3782 Samfunnsøkonomi II - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3784 Mikroøkonomisk analyse - institusjoner, forhandlinger og kontrakter
ELE 3785 Konkurranseøkonomi og konkurranseloven
ELE 3786 Rettsøkonomi
ELE 3901 Forbrukerinnsikt
ELE 3903 Verdibasert prising
ELE 3908 Creativity and Aesthetics in Organisations
ELE 3909 Cluster Analysis for Business
ELE 3911 Introduction to Quantitative Finance
ELE 3912 Machine Learning for Business Using R
ELE 3916 Introduction to Econometric Theory
ELE 3919 Strategic Sustainable Innovation
ELE 3920 Bitcoin og blokkjedeteknologi
ELE 3922 The Science of Well-Being, Happiness, and Success
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling
EMS 3521 Eiendomsjus I
EMS 3525 Eiendomsmegling I - KONTINUASJONSEKSAMEN
EMS 3630 Verdiskapende rådgivning
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler
EMS 3666 Eiendomsmegling II
EMS 3670 Eiendomsutvikling
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap
ENT 3503 Vekststrategi for oppstartsbedrifter
ENT 3504 Forretningsutvikling II
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
EXC 2122 Financial Performance Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
EXC 3520 Microeconomics - KONTINUASJONSEKSAMEN
EXC 3525 Macroeconomics - KONTINUASJONSEKSAMEN
FIN 3400 Digitale verktøy og finansiell analyse
FIN 3521 Finansiering av bedrifter
FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi
FORK 1008 Forkurs i grunnleggende bokføring og finansregnskap
FORK 2910 Forkurs i matematikk
GRA 1930 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6219 Revisjon, teori og metode
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6229 Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer
GRA 6230 Internrevisjon
GRA 6281 Juridisk metode og rettsøkonomi
GRA 6282 Regnskap, skatt og avgift
GRA 6290 Finansiering, pant og garantier
JUR 3400 Juridisk metode
JUR 3405 Rett, bedrift og samfunn
JUR 3410 Innføring i kontraktsrett
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3480 Juridisk metode og EØS-rett
JUR 3516 Juridisk metode og kontraktsrett - KONTINUASJONSEKSAMEN
JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett
JUR 3540 Statsforfatningsrett og menneskerettigheter
JUR 3545 EØS-rett
JUR 3550 Alminnelig forvaltningsrett
JUR 3555 Bærekraftrett
JUR 3641 Foretaksrett
KLS 3401 Kreativ næring og livebransjene
KLS 3501 Digitalisering i kreativ næring
KLS 3510 Kreativ næring i reiseliv og stedsutvikling
KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3554 Bærekraftig prosjektledelse i kreativ næring
MAN 2920-2921 Internasjonal skatterett
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 5000 Finansiell strategi
MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere
MAN 5006 Endringsledelse
MAN 5009 Arbeidsrett og arbeidsliv
MAN 5015 Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon
MAN 5018 Teamledelse
MAN 5021 Ledelse: makt og mening
MAN 5024 Digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5039 Påvirkning og makt i lederrollen
MAN 5045 Strategisk kommunikasjon
MAN 5051 Strategisk ledelse
MAN 5054 Prestasjoner i organisasjoner
MAN 5060 Trender, kommunikasjon og merkevarebygging
MAN 5066 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5075 Grønn vekst og konkurransekraft
MAN 5106 Consulting
MAN 5109 Human Resource Management
MAN 5112 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon
MAN 5118 Helseledelse
MAN 5121 Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering
MAN 5126 Organisering for det uventede
MAN 5133 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolen
MAN 5153 Global Strategy & Sustainable Business
MAN 5159 Anvendt økonomi for ledere - globale perspektiver
MAN 5160 Markedsstrategi
MAN 5163 Corporate Business Analytics
MAN 5167 Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen
MAN 5170 Strategisk ledelse og organisering for samarbeid i helsetjenesten
MAN 5177 Ledelse og digitalisering
MAN 5180 Ledelse av utviklings- og endringsarbeid
MAN 5183 Ledelse av profesjonsfellesskap og læreplanarbeid
MAN 5186 Juss for ledere
MAN 5189 Ytringsklima og ledelse
MAN 5190 Storytelling som strategisk verktøy
MAN 5197 Multicultural Leadership
MAN 5200 Utdanningsledelse og strategisk utvikling
MAN 5203 Ledelse av tjenesteutvikling
MAN 5210 Bærekraftsrett – klassifisering, rapportering og handling
MAN 5211 Lederskap i uforutsigbare omgivelser
MAN 5212 Det verdiskapende styret
MET 1180 Matematikk for siviløkonomer
MET 1333 Økonometri
MET 3460 Vitenskapelig tenkning
MET 3590 Metode og statistisk dataanalyse
MRK 3414 Markedsføringsledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3420 Markedsføring
MRK 3430 Digital Tools and Technologies in Marketing
MRK 3464 Branding - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
MRK 3512 Bærekraftig markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN
MRK 3521 Logistikk og bærekraftige forsyningskjeder
MRK 3564 Merkevareledelse
MRK 3580 Markedsføringsledelse og strategi
MRK 3634 Designdrevet innovasjon
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 2000 Leadership in Action - avsluttende Bachelorprogram i ledelse
ORG 2800 Endringsledelse, team og coaching - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 3403 Organisasjonsatferd og ledelse
ORG 3410 Stress, motivasjon og selvledelse
ORG 3500 Gruppepsykologi
ORG 3510 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
ORG 3540 HR-ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 3600 Organisasjonsteori
ORG 3630 People Analytics
ORG 9403 Organisasjonsatferd og ledelse
ORG XX21 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft
SLM 5004 Sirkulære forretningsmodeller
SLM 5005 Rammebetingelser for sirkulære forretningsmodeller
SLM 5006 Innovasjon mot sirkulære forretningsmodeller
SMC 1001 Lederkurs for allmennleger
SMC 1002 Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor
STR 1301 Strategi I
STR 3605 Strategi
SØK 1201 Makroøkonomi I - KONTINUASJNSEKSAMEN
SØK 1220 Mikroøkonomi - økonomisk teori
SØK 1344 Mikroøkonomi II
SØK 3420 Samfunnsøkonomi I
SØK 3500 Samfunnsøkonomi II
SØK 3520 Mikroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer - KONTINUASJONSEKSAMEN
SØK 3550 Anvendt samfunnsøkonomi
SØK 9420 Samfunnsøkonomi I

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.