BST 3210 Digital markedsføring

BST 3210 Digital markedsføring

Kurskode: 
BST 3210
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Kursnavn på engelsk: 
Digital Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Konkurransen om kundens oppmerksomhet i de digitale kanaler kan virke uoverkommelig for markedsføreren, og derfor har markedsføring aldri vært mer spennende. Den teknologiske utviklingen tvinger faget i nye retninger. Og dette medfører at markedsføreren må balansere sin rolle som strateg og spesialist i digitale markedsaktiviteter. Og sentrale tema for markedsføreren blir da: Hvordan analysere og utvikle konkurransedyktige digitale strategier samt gjennomføre valgte markedsaktiviteter. 

Kunnskapsmål

Studentens kunnskapsmål er:

 • å bli kjent med modeller for digital infrastruktur tilpasset digital markedsføring
 • å bli kjent med ulike teorier om segmentering og personas
 • å bli kjent med teori om valg av kanaler
 • å bli kjent med teori om strategisk analyse
 • å bli kjent med teori om oppbygging av en digital markedsplan
 • å bli kjent med teori om ulike markedsføringsmetoder
 • å bli kjent med teori om ledelse av digitale ressurser
 • å bli kjent med teori om evaluering av digital markedsføring
 • å bli kjent med teori om digital transformasjon
Ferdighetsmål

Studentens ferdighetsmål er:

 • vurdere og foreslå digital infrastruktur
 • analysere, planlegge og iverksette digitale markedsstrategier
 • vurdere og foreslå kanalvalg
 • gjennomføre ulike digitale markedsføringsaktiviteter i ulike kanaler
 • evaluere effektiviteten ved implementert digital markedsføringsinnsats og foreslå utbedringer ut fra analysen
Generell kompetanse
 • markedsførerens kompetanse om kilder og faglitteratur som underlag for markedsføringstiltak
 • markedsførerens ansvar, rolle og evne til å samarbeide med relevante personer i verdikjeden
 • markedsførerens strategiske betydning som formidler av verdiproposisjon
Kursets innhold

Kursets innhold vil være en blanding av teori og praktiske øvelser:

 • Faglige og praktiske perspektiver om digital markedsføring
 • Den digitale kundereisen og behov
 • Markedsføreren kommunikasjonsstrategi
 • Datainnsamling 
 • Strategiske valg
 • Operative markedstiltak
 • Evaluering av markedstiltak
 • Kunderettede digitale verktøy
 • Aktuelle kanaler
 • Kostnader og budsjetter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vektlegger gjennomføringen med diskusjonsoppgaver, workshops og praktiske øvelser. Hovedvekten av kurset er synkront med fysiske forelesninger og digitalt hvor dette er praktisk for studentene. Deler av kurset leveres asynkront med video, podcast og andre former for digitale kanaler. Forelesninger vil primært gjennomføres på norsk, mens pensum i stor grad er engelsk.  

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er inndelt i fire hovedmoduler, hvor praktiske øvelser og gruppe-arbeid vil være en viktig del i hver modul. 

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjennskap til markedsføringsledelse og forbrukeratferd

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Praktiske øvelser og teori vil være underlag for eksamen
Eksamenskode: 
BST32103
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
60 Time(r)
Digitale læringsressurser
30 Time(r)
Forberedelse til undervisning
90 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
220 Time(r)
Vi tester ulike digitale formater i ulike kanaler, f.eks film, podcast og innholdsmarkedsføring. Det gis individuell tilbakemelding eller pr. gruppe.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.