BIK 3053 Digital ledelse og strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

BIK 3053 Digital ledelse og strategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BIK 3053
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Kursnavn på engelsk: 
Digital Management and Strategy - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset skal vi se på ledelsesmessige og strategiske aspekter ved digitalisering. 

Første hovedtema er organisering, spesielt med hensyn til hvordan kjente metoder for digital innovasjon (for eksempel design thinking, lean startup og smidig utvikling) påvirker prinsipper for organisering. Kurset fortsetter med et lederperspektiv på hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser. Avslutningsvis ser vi på ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter. Digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve i fremtiden. 

Kurset består av de tre SLMene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs vil kandidatene

  • Ha kunnskap om ulike former for organisering av digital innovasjon og hva som kjennetegner en aktørorientert organisering.
  • Ha kunnskap om endringsprosesser og endringsledelse samt ha innsikt i hvordan man kan bygge (eller bryte ned) endringskapasitet ved kontinuerlige endringer.
  • være i stand til å redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til en digitaliseringsstrategi.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs vil kandidatene kunne

  • Kunne å være en aktiv deltaker i arbeid med digital innovasjon
  • Kunne lede medarbeidere i en aktørorientert organisering
  • Analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene
  • Analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
  • Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.
Generell kompetanse

Etter gjennomført kurs vil kandidatene ha tilegnet seg en generell forståelse for utfordringer knyttet til ledelse av digitalisering. De vil kunne ha et holistisk perspektiv på organisatoriske prosesser som følger av digitalisering.

Kursets innhold

Kurset består av tre hovedtemaer knytte til tre sentrale aspekter ved digitalisering: organisering, endringskapasitet og strategi

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres i form av tre kortprogrammer (SLMer). Hver SLM gjennomføres over tre uker med ukentlige nettforelesninger i kombinasjon med eget arbeid med kursmateriell og andre nettbaserte ressurser samt øvings- og refleksjonsoppgaver.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien Digital ledelse og strategi, som består av de tre kursene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen BIK 3053 Digital ledelse og strategi, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timers individuell hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
BIK 30531
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BIK 2941100
Credit reductions:
Kurskode:BIK 2941
Credit reduction:100
Reduction description

This course, BIK 3053 Digital Management and Strategy, have a credit reduction of 100% with BIK 2941 Understanding the Digitalisation in Business, 7,5 ECTS, because the thematic part of the module, SLM 3XX6 Digital strategi for SMB, is a customized version of SLM 1002 Digital Business Strategy.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Kurset gjennomføres ved felles samlinger samt aktiviteter online. Undervisningen som foregår online kan bestå av podcaster, videoer, oppgaver og andre digitale læringselementer og webinarer.
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
101 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers individuell hjemmeeksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.