ELE 3781 Mathematics - Elective

ELE 3781 Mathematics - Elective

Kurskode: 
ELE 3781
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Eivind Eriksen
Kursnavn på engelsk: 
Mathematics - Elective
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is in English only. 

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

EBA 2910 Mathematics for Business Analytics, EBA 1180 Mathenatics for Data Science or equivalent.

Students from the following programs, which aim for admission to the Master of Data Science for Business, can take the course if they have prior knowledge corresponding to the basic course in mathematics plus ELE 3719 Matematikk valgfag or ELE 3776 Mathematical Analysis, or the basic course MET1180 Matematikk for siviløkonomer. This applies to:

  • Bachelor i Finans
  • Bachelor i økonomi og administrasjon
  • Bachelor i økonomi og ledelse (siv.øk)
  • Bachelor of Business Administration

For these programmes, students are also required to take courses from Bachelor of Data Science for Business programme, in order to apply for admission to the Master of Data Science for Business programme.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE 37813
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Reduction description

This course overlaps 100% with GRA 6035 Mathematics, which is a Core course in the Master's programs.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Seminargrupper
12 Time(r)
Plenary sessions for GRA 6035 Mathematics (in the afternoon)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
67 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Final exam.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.