ELE 3912 Machine Learning for Business Using R

ELE 3912 Machine Learning for Business Using R

Kurskode: 
ELE 3912
Institutt: 
Datavitenskap og analyse
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Emil Aas Stoltenberg
Kursnavn på engelsk: 
Machine Learning for Business Using R
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is only available in English.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
R
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

EBA 2904 Statistics with Programming or equivalent.

Basic mathematics at bachelor's level

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
A 2 week take home exam, concentrating of the analysis of one or more data sets. Will also contain some theory. All exams must be passed to obtain a final grade in the course.
Eksamenskode: 
ELE 39123
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Regular school exam. All exams must be passed to obtain a final grade in the course.
Eksamenskode: 
ELE 39124
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
36 Time(r)
Homework sessions, problemsolving under supervision, etc.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Innlevering(er)
30 Time(r)
Eksamen
53 Time(r)
A 2 week take home exam and final exam.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.