ELE 3909 Cluster Analysis for Business

ELE 3909 Cluster Analysis for Business

Kurskode: 
ELE 3909
Institutt: 
Datavitenskap og analyse
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Rogelio Andrade Mancisidor
Kursnavn på engelsk: 
Cluster Analysis for Business
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is in English only.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

EBA 1180 Mathematics for Data Science eller EBA 2904 Statistics with programming. Evt. andre fag som kan kompensere for ett av disse to.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (2 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Written home exam. Work in groups of up to three. Requires Python. All exams must be passed to obtain a final grade in the course.
Eksamenskode: 
ELE 39091
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Written school exam. All exams must be passed to obtain final grade in the course.
Eksamenskode: 
ELE 39092
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Seminargrupper
9 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
130 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.