DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon

DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon

Kurskode: 
DIG 3400
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Digital Transformation and Innovation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset handler om hvordan teknologi og digitalisering påvirker forholdet mellom bedrifter og kunder. Kurset vil sette de konsekvenser digitaliseringen har på kommunikasjon, handel og kundeopplevelser i fokus. Et viktig mål i kurset er at studentene skal forstå hvordan teknologi løser nye behov og gir nye forretningsmuligheter.

Det er 4 hovedtema i kurset:

 • Du skal opparbeide forståelse for begrepet digital transformasjon, få eksempler på hvordan verdier kan skapes gjennom en slik transformasjon og hva bedrifter må gjøre.
 • Vi vil studere forretningsmodeller og hvordan produkter og tjenester kan selges gjennom nye, digitale plattformer.
 • En vesentlig del av transformasjonen vi har sett er et skift fra verdiskaping basert på produkter til verdiskaping basert på tjenester. Mens selvkjørende biler naturligvis er laget av fysiske komponenter, er det software og tjenesten transportering som står sentralt. Med andre ord vil innovasjon innen tjenester stå sentralt.
 • Det å forstå og å levere til kundene blir mer og mer sentralt. Derfor er digitale kundereiser og kundeopplevelser et sentralt tema i dette kurset.
Kunnskapsmål
 • Kan gjengi sentrale perspektiver om digital transformasjon
 • Forstår hvordan tjenesteinnovasjon skiller seg fra produktinnovasjon, og se viktigheten av tjenesteinnovasjon for verdiskaping
 • Forstår viktigheten av digitale kundereiser og kundeopplevelser i verdiskaping
 • Har kunnskap om viktige typer forretningsmodeller
 • Forstår sammenhengen mellom kundereiser, utvikling av nye tjenester og innovasjoner
Ferdighetsmål
 • Forstår hva en digital transformasjon er
 • Kan skape eller utvikle en ny tjeneste
 • Kan kartlegge og skape en digital kundereise og digitale kundeopplevelser
 • Kan utvikle en forretningsmodell for en digital tjeneste
 • Kan samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
Generell kompetanse
 • Forstår hvorfor det er viktig for bedrifter og organisasjoner å gjennomføre en digital transformasjon
 • Kan anvende sentrale teorier til analyse av digital transformasjon og innovasjon 
 • Har kjennskap til innovasjonsprosesser både digitalt og analogt
Kursets innhold
 • Digital transformasjon
 • Innovasjon innen tjenester
 • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
 • Forretningsmodeller
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset har 5 arbeidskrav hvorav 3 må være godkjent. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Arbeidskrav

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk53Arbeidskravene må utføres individuelt. Informasjon om arbeidskravene vil bli gitt ved studiestart og finnes på Itslearning. Det er viktig å notere seg for arbeidskravene: (i) 3 av 5 arbeidskrav må godkjennes for å få gå opp til eksamen. (ii) Du skal besvare alle oppgavene i arbeidskravene ved å bruke egne ord. (iii) Du skal i all hovedsak bruke pensum som faglig kilde for besvarelsen. Bruk av evt andre faglige kilder skal forekomme i meget liten grad (maks ¼ av teksten). (iv) Ved bruk av pensum eller andre kilder skal nøyaktige referanser oppgis. Disse må inkludere sidetall i det du henviser til, og ved henvisning til PPT-presentasjoner fra kurset skal det vises til Dokument nummer, og slide nummer. (v) Ikke bruk kilder som Wikipedia, videoer på Youtube, blogger el.l. i stedet for pensum, da de som regel er unøyaktige eller upresise. Arbeidskravene vurderes Godkjent / Ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:5
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:Arbeidskravene må utføres individuelt. Informasjon om arbeidskravene vil bli gitt ved studiestart og finnes på Itslearning. Det er viktig å notere seg for arbeidskravene: (i) 3 av 5 arbeidskrav må godkjennes for å få gå opp til eksamen. (ii) Du skal besvare alle oppgavene i arbeidskravene ved å bruke egne ord. (iii) Du skal i all hovedsak bruke pensum som faglig kilde for besvarelsen. Bruk av evt andre faglige kilder skal forekomme i meget liten grad (maks ¼ av teksten). (iv) Ved bruk av pensum eller andre kilder skal nøyaktige referanser oppgis. Disse må inkludere sidetall i det du henviser til, og ved henvisning til PPT-presentasjoner fra kurset skal det vises til Dokument nummer, og slide nummer. (v) Ikke bruk kilder som Wikipedia, videoer på Youtube, blogger el.l. i stedet for pensum, da de som regel er unøyaktige eller upresise. Arbeidskravene vurderes Godkjent / Ikke godkjent.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
DIG 34001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
74 Time(r)
Innlevering(er)
50 Time(r)
Jobbe med arbeidskravene og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.