BIK 2003 Personalledelse
BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser
BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi
BIK 2914 Coaching og selvledelse
BIK 2917 Organisasjonsutvikling og endring
BIK 2926 Effektive team - Innflytelse gjennom ledelse
BIK 2930 Arbeidsrett I
BIK 2939 Kompetanseledelse og læringskultur
BIK 2940 Styrekompetanse
BIK 2941 Digital forretningsforståelse
BIK 2948 Design Thinking for nyskaping
BIK 2949 Den digitale endringsagenten
BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn
BIK 2951 Strategi i praksis
BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse
BIK 2954 Customer Experience Management
BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse
BIK 3000 Personvern og GDPR
BIK 3100 Sirkulær økonomi og konkurransekraft
BIK 3406 Arbeidsrett II
BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap
BIK 6510 Prosjektledelse 3
BIK 6600 Prosjektledelse 1
BIK 6601 Prosjektledelse 2
BIN 9929 Økonomistyring i varehandel
BMP 2903 Produksjonsledelse for kultur og underholdningsbransjen
BMP 2915 Sikkerhetsledelse
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitalisering
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse
BTH 3116 Bacheloroppgave - Merkevarestrategi
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg
BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring
BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon
BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring
BTH 3668 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB
BØK 1121 Finans I
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK 3423 Finans
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon
BØK 3651 Strategisk økonomistyring
DIG 3520 Digital makt og avmakt
ELE 0719 Matematikk valgfag
ELE 0776 Matematisk analyse
ELE 3637 Internship
ELE 3667 Internship i egen oppstartsbedrift
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3719 Matematikk valgfag
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet
ELE 3725 Prosjektledelse
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises
ELE 3735 Finansregnskap
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3764 Reklame og testing
ELE 3772 Verdipapirrett - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3780 Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill
EMS 3524 Eiendomsjus II
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet
EMS 3623 Eiendomsmegling III
EMS 3642 Eiendomsjus III
EMS 3666 Eiendomsmegling II
EMS 3670 Eiendomsutvikling
ENT 3501 Oppstart av bedrift I
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter
ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
ENT 3673 Ledelse og styrearbeid i SMB - KONTINUASJONSEKSAMEN
ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis
FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade
FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett
FAK 2805 Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning
GRA 6208 Skatterett, fordypning
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6226 Finansiell rapportering, basis
GRA 6279 Revisjon, videregående emner
GRA 6285 Kapitalmarkedsfinansiering
GRA 6286 Kontrakter, forhandlinger og kontraktledelse
JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett
JUR 3601 Skatt og avgift
JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering
JUR 3613 Arbeidsrett
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk
JUR 3631 Markedsrett og etikk
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett
KLS 3402 Eventledelse
KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring
KLS 3570 Underholdningsbransjene
KLS 3630 Film, TV og digitale medier - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3636 Musikkbransjen - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3644 Jus for kreative næringer
KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management
MAD 1214 Logistikk
MAN 2969-2970 Merverdiavgift II - utdypende emner
MAN 2971-2972 Transaksjoner og omorganiseringer
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 5003 Økonomi for beslutningstakere
MAN 5018 Teamledelse
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5069 Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi
MAN 5125 Kulturforståelse og etikk i sikkerhetsledelse
MAN 5131 Jus for skoleledere
MAN 5157 Tilstedeværende ledelse - i en digital tid
MAN 5158 Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og marked
MAN 5166 Digital sikkerhet for ledere
MAN 5174 Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole
MET 0180 Matematikk for siviløkonomer
MET 0910 Matematikk for økonomer
MET 1190 Statistikk
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3431 Statistikk
MET 3590 Metode og statistisk dataanalyse
MRK 3480 Forbrukeratferd
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler
MRK 3564 Branding
ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse
ORG 3430 Organisasjonsteori
ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon
ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse
PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon
PRK 3676 Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging
REV 3614 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3617 Revisjon - KONTINUASJONSEKSAMEN
REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS) - KONTINUASJONSEKSMEN
REV 3677 Rettslære for revisorer - KONTINUASJONSEKSAMEN
SLM 1001 Den digitale transformasjonen
SLM 1002 Digital forretningsstrategi
SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk
SLM 1004 Introduction to Customer Experience Management
SLM 1005 Measuring Customer Experiences
SLM 1006 The Digital Customer Experience
SLM 2001 Prosjektbegrepet og prosjektetablering
SLM 2002 Prosjektplanlegging og prosjektorganisering
SLM 2003 Prosjektstyring
SLM 2004 Selvledelse i en ny tid
SLM 2005 Motivasjon og omstilling
SLM 2006 Stress på jobben - faresignaler og mestring
SLM 4001 Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft
SLM 5001 Strategiske analyser
SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller
SLM 5003 Strategisk implementering
SLM 6004 Lederskap - en introduksjon
SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen
SLM 6006 Ledelse som person og funksjon i en digital tid
SLM 6007 Økonomistyring og strategi
SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse
SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft
STR 1320 Strategi II
SØK 1101 Mikroøkonomi I
SØK 1366 Makroøkonomi II
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
VHL 3549 Butikkledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
VHL 3551 Logistikk for varehandelen
VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management
VHL 3664 Innovasjon og nye forretningsmodeller
VHL 3665 Jus og forhandlinger

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.