MRK 3634 Designdrevet innovasjon

MRK 3634 Designdrevet innovasjon

Kurskode: 
MRK 3634
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Veflen
Kursnavn på engelsk: 
Design Driven Innovation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Virkelig innovative, disruptive teknologier og innovative utviklingsprosesser vil være nødvendig for å skape innovasjoner som vil løse verdens problemer. Sentralt i en designdrevet innovasjonsprosess ligger forståelsen av kundenes behov, både nåværende og fremtidige. Ved å lage produkter som tilfredsstiller kundenes latente behov, kan bedriftene tilby produkter som kundene har ønsker seg og er villig til å betale for. Produkter med emosjonell gjenklang hos kundene har lettere for å lykkes i markedet.

Kurset introduserer studentene for prinsippene for designdrevet innovasjon, med det formål å lære dem designtenkning og andre praktisk orienterte designverktøy. Gjennom kurset vil studentene få grunnleggende forståelse for brukerens behov og følelsers betydning for innovasjon. Studentene vil øve på ulike designmetoder og verktøy, inkludert observasjon, behovsliste, personas og storyboards. Med disse verktøyene vil studenten kunne skape innovasjoner som kommuniserer empati og resonerer med kundene på et følelsesmessig nivå. Studentene vil lære om og øve på den designdrevne designprosessen gjennom en rekke forelesninger og praktiske øvelser.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

 • forklare kjernekonsepter knyttet til designdrevet innovasjon
 • beskrive de ulike trinnene som er involvert i en designdrevet innovasjonsprosess
 • bruke verktøyene som er involvert i en designdrevet innovasjonsprosess
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

 • planlegge, initiere og analysere designdrevne innovasjonsprosjekter
 • optimalisere produktutviklingsprosessen for å bedre møte kundenes behov
 • evaluere resultatene av et designdrevet innovasjonsprosjekt
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene kunne:

 • resonere med kunder ved bruk av empati
 • samarbeide med andre for å forbedre suksessen til en ny produktutviklingsprosess
 • aktivt presentere tilegnet kunnskap og erfaringer
Kursets innhold

Studentene skal involveres i de ulike stadiene av innovasjonsutviklingsprosessen og arbeide med et innovasjonsprosjekt etter eget valg i løpet av kurset. Kurset består av forelesninger, videomateriale og praktiske seminarer.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som "klasserom-undervisning", diskusjonsoppgaver og workshops med praktiske øvelser. 

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (4 - 6)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Gruppestørrelsen kan avvikes ved spesielle situasjoner. Dette må klareres med faglærer tidlig i semesteret.
Eksamenskode: 
MRK 36341
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
12 Time(r)
6 X 2 timer
Seminargrupper
18 Time(r)
Foreleserstyrte aktiviteter
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
95 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Test med automatisk tilbakemelding
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.