MRK YYY2 Digital Tools and Technologies in Marketing

MRK YYY2 Digital Tools and Technologies in Marketing

Kurskode: 
MRK YYY2
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Tuba Yilmaz
Kursnavn på engelsk: 
Digital Tools and Technologies in Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Digitaliseringen griper inn i de fleste industrier og sektorer, og markedsføring som fag og funksjon har blitt påvirket gjennom en sterk vekst i ulike digitale verktøy og plattformer. Dette kurset har tre mål: 

 • Gi studentene en grunnleggende forståelse for digitale teknologier som blir brukt i markedsføring. De skal med andre ord få forståelse for grunnleggende prinsipper og mekanismer, slik at de får en helhetlig forståelse av temaet og hvilken rolle digitale teknologier spiller for analyse, automatisering, og personalisering. 

 • Gi studentene kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy i markedsføring og hvordan digital markedsføring utføres. Studenter som går inn i arbeidslivet forventes å kjenne ulike digitale teknologier, og dette kurset vil introdusere dem for noen av viktigste digitale verktøy og hva disse verktøyene kan hjelpe dem å gjøre. Eksempler på relevante verktøyene er Google Analytics, Google Ads, Meta Business Suite, Salesforce og Hubspot. 

 • Sette studentene i stand til å lære og utvikle sine framtidige evner i digital markedsføring og bruk av digitale teknologier. Markedsførere forventes å raskt kunne sette seg inn og benytte nye digitale verktøy og teknologier ettersom de blir relevante for de arbeidsoppgavene de skal utføre. Dette kurset vil hjelpe studentene i gang med å gjøre det. 

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført dette kurset skal studentene kunne 

 • beskrive utviklingen og betydningen av digitale markedsføringsteknologier i næringslivet. 

 • beskrive en typisk digital kundereise på tvers av ulike markedsføringskanaler. 

 • vise forståelse for MarTech og viktigheten av å bygge opp en digital infrastruktur og en samling av digitale verktøy som passer til bedriftens aktiviteter. 

 • forklare hvilken rolle og funksjon databaser har i digital markedsføring og hvordan de blir brukt i CRM-systemer, markedsanalyser, segmentering og valg av målgrupper. 

 • beskrive på et grunnleggende nivå relevante digitale teknologier og hvilken rolle de spiller for gjennomføring av ulike markedsføringsaktiviteter. 

Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført dette kurset skal studentene være i stand til å 

 • vurdere og foreslå digital infrastruktur og hvordan bedriften bør bygge opp sin samling av digitale verktøy. 

 • gjennomføre ulike digitale markedsføringsaktiviteter i ulike kanaler. 

 • evaluere effektiviteten ved implementert digital markedsføringsinnsats og foreslå utbedringer ut fra analysen. 

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne anvende kunnskap og ferdigheter oppnådd gjennom kurset til å 

 • selv videreutvikle egne evner innen digital markedsføring. 

 • forstå etiske dilemmaer og gjøre ansvarlige prioriteringer innen digital markedsføring. 

Kursets innhold
 • Digital markedsføring  
  • Digital markedsføring og det digitale markedsføringsteknologilandskapet 
  • Den digitale kundereisen 
 • Databehandling og relasjonsdatabaser i markedsføring  
  • Grunnleggende om databaser og hvordan de brukes i markedsføring 
  • Praktiske eksempler fra CRM-software og markedsanalyser (eks. Salesforce) 
 • Web-teknologi og sporing 
  • Grunnleggende om web-teknologi (eks. struktur og design av web-sider (HTML, CSS), sporing, web-site interaksjon), 
  • Praktiske eksempler og digitale verktøy (eks. Google analytics og verktøy for lage websider som WIX) 
 • Søk og søkemotoroptimalisering 
  • Grunnleggende om søkemotorer og søkemotoroptimalisering (SEO) 
  • Praktiske eksempler med digitale verktøy (eks. Google Ads) 
 • Algoritmer, maskinlæring og data-drevne beslutninger  
  • Grunnleggende om algoritmer og maskinlæring 
  • Praktiske eksempler og digitale verktøy for å optimalisere målrettingen av annonser (eks. Google Ads)
 • Programmatisk markedsføring og performance marketing 
  • Introduksjon til programmatisk markedsføring og performance marketing 
  • Praktiske eksempler fra programmatisk kjøp av annonser på sosiale medier (eks. Meta Business Suite) 
 • Inbound markedsføring  
  • Grunnleggende om inbound markedsføring 
  • Praktiske eksempler med digitale verktøy (eks. Hubspot) 
 • Kontinuerlig læring og agilitet 
  • Growth Mindset og tilpasning til teknologiske endringer 
  • Verktøy for kontinuerlig læring: MOOCs, blogger, nettsider og nyhetsbrev verdt å følge 
  • Læringsteknikker (eks. aktiv notatskriving) 
  • Trender: blokk-kjedeteknologi og kryptovaluta, stemmesøk, AI chatbots, AR/VR markedsføring, mm. 
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.