MRK YYY1 Introduksjon til markedsføring

MRK YYY1 Introduksjon til markedsføring

Kurskode: 
MRK YYY1
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Tarje Børsum Gaustad
Emnenavn på engelsk: 
Introduction to Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det har aldri vært mer spennende å være markedsfører. Framtidens markedsførere må i dag navigere i et næringsliv som trenger innsikt i både digitalisering, internasjonalisering og hvorfor bedrifter må balansere økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Det krever analytiske og strategiske evner, kreativitet, teknologiforståelse og bred kunnskap om forretningsdrift. 

Dette kurset er en inngangsport til de øvrige programkursene i Markedsføringsledelse og vil gi studentene en bred introduksjon til markedsføringsfaget, dets rolle og sammenhengene i det programmet de har begynt på. Kurset legger vekt på 

 • hvordan markedsorienterte bedrifter identifiserer kundebehov og utvikler og implementerer aktiviteter som tilfredsstiller behovene og ønskene til målgruppene 

 • bærekraft og markedsføringens rolle for god informasjon som påvirker forbrukeratferd 

Mens kurset har en teoretisk base som er underbygget av en markedsføringsvitenskapelig tilnærming, er praktisk bruk av begrepene i markedsføring et vesentlig element. 

Målet med kurset et å øke studentenes interesse for faget gjennom kreativitet og nysgjerrighet. Kurset er derfor designet for å være svært interaktivt og bygger på prinsipper for aktiv læring. Studentene forventes å tenke kritisk gjennom innleveringsoppgaver, gruppediskusjoner, studentpresentasjoner, gruppeøvelser, rollespill, cases, mm. 

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført dette kurset skal studentene kunne 

 • forklare hva markedsføring er og hvordan markedsføring omfatter aktiviteter som bidrar til å skape, formidle, utveksle og levere verdi for kunder og andre interessenter 

 • beskrive hva det innebærer for en organisasjon å være markedsorientert 

 • redegjøre for hvorfor globale mål for miljømessig, sosial- og økonomisk bærekraft må tas hensyn til i kommunikasjon og markedsføring. 

 • redegjøre for forskjeller mellom forbrukermarked og bedriftsmarked 

 • beskrive hvordan bedrifter kan analysere markeder og kundebehov for å utvikle kundeinnsikt 

 • beskrive de viktigste ledelses- og beslutningsområder for markedsføring og forklare sammenhenger mellom dem. 

Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne 

 • kunne lese og tolke enkle markedsanalyser og analyser av kundebehov 

 • benytte kundeinnsikt for å ta beslutninger innen de viktigste ledelses- og beslutningsområdene for markedsføring 

 • utvikle kreative markedsaktiviteter som informerer, veileder og påvirker til bærekraftig adferd 

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne anvende kunnskap og ferdigheter oppnådd gjennom kurset til å 

 • tenke kritisk og stille spørsmål til datakilder, markedsinformasjon og antagelser om kunder og markeder, 

 • reflektere over og vurdere hvordan både økonomi, miljø og ulike samfunnsinteresser bør tas hensyn til i markedsføringen til en bedrift, og 

 • evaluere effekten av ulike virkemidler i en markedsføringsplan 

 • gjøre muntlige presentasjoner 

Kursets innhold
 • Markedsføring som fag:  
  • Hva er markedsføring? Hvordan skaper markedsføring kundeverdi og lønnsomhet for bedrifter gjennom fornøyde kunder? 
  • Behovet for kritisk tenkning i markedsføringsfaget 
 • Hva innebærer det for en bedrift å være markedsorientert?  
  • Markedsanalyser og analyser av kundebehov 
  • Forbrukerpsykologi og kjøpsatferd 
  • Kjøpsatferd på bedriftsmarkedet 
  • Segmentering, valg av målgrupper og posisjonering 
 • Bærekraft:  
  • Globale utfordringer og bærekraftsmål 
  • Bærekraftige verdikjeder og interessentanalyser 
  • Markedsføring, grønnvasking og etiske problemstillinger 
 • Beslutnings- og ledelsesområder i markedsføring  
  • Produkter, tjenester og tjenestemarkedsføring 
  • Prisbeslutninger og kundeverdi 
  • Markedskommunikasjon 
  • Merkevarer 
  • Kunderelasjoner og salg 
  • Markedsføringskanaler 
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.