KLS XX22 Kreativ næring i reiseliv og stedsutvikling

KLS XX22 Kreativ næring i reiseliv og stedsutvikling

Kurskode: 
KLS XX22
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Kursnavn på engelsk: 
Creative Industies in tourism and place development
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mange av de kreative bransjene utgjør betydelige ressurser i reiselivet. Turister reiser for å oppleve museer, arkitektur, kulturarv, festivaler, opera, konserter mm.  I tillegg til å generere verdiskaping i egen næring utløser kreativ næring betydelige inntekter i turismen. Det bedrives derfor utstrakt bruk av place marketing ved hjelp av kulturdestinasjoner og events der målet er å tiltrekke seg reisende fra både utland og omland. Etableringen av det spektakulære Guggenheim-museet i Bilbao er et eksempel på dette. Likeså benyttes nye og gamle kulturbygg og begivenheter til å bygge små steder og store byer. Målet er her å bygge attraktive steder med identitet og tiltrekningskraft for både arbeidskraft og bedriftsetableringer. Byggingen av Bjørvika i Oslo rundt de store kultursignalbyggene er et eksempel på en slik bydelsutvikling. Da de var på plass, ble de deretter benyttet til å markedsføre Oslo som attraktiv kulturby. Dette kurset skal handle om kreativ næring som ressurs i reiselivet og innsatsfaktor i å bygge steder.

Kunnskapsmål

Læringsmål

Å få innsikt i kreativ næring som ressurs i reiseliv og stedsutvikling slik at studenten kan identifisere og analysere dette potensialet, og på sikt kunne implementere dette i praktisk arbeid.

Kunnskap om teorier i place marketing og stedsutvikling. Det presenteres både norske og utenlandske case for å illustrere teoriene. Studentene får fiktive case der de skal anvende teoriene.

Ferdighetsmål

Å kunne analysere kreative bransjers potensial som ressurs i reiseliv og stedsutvikling, samt å beherske flere måter å implementere kreativ næring på i praksis.

Generell kompetanse

Forstå reiseliv og stedsutviklingens posisjon for Kreativ næring og hvordan kreativ næring kan være bidragsyter til dette.

Kursets innhold
  • Historikk om kreativ nærings rolle i reiseliv og stedsutvikling
  • Historiske og samtidige case (for eksempel renessansens Firenze og nåtidens Bilbao og Roskilde)
  • Teorier om place marketing
  • Teorier om by- og stedsutvikling
  • Politiske rammebetingelser
  • Fiktive case som praksisoppgaver
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.