KLS XX21 Bærekraftig prosjektledelse i kreativ næring

KLS XX21 Bærekraftig prosjektledelse i kreativ næring

Kurskode: 
KLS XX21
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable project management in the creative industries
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Svært mye av aktiviteten i kreativ næring blir organisert i prosjekter, og i dette praktisk orienterte kurset får studentene innsikt i hvordan de kan planlegge og gjennomføre små og store kunstneriske og kreative prosjekter på en bærekraftig måte. Prosjekter innenfor kreativ næring skiller seg fra andre ved at det kunstneriske og kreative ofte utgjør de viktigste styringsfaktorene, og i dette kurset vil studentene gjennom blant annet case-studier fra kultur- og underholdningsbransjene opparbeide seg innsikt i hvordan bærekraft, kunst, og kreativitet balanseres med tradisjonelle styringsfaktorer som tid og kostnader.  

Kunnskapsmål

Studentene skal tilegne seg kunnskap om prosjektorganisering og ledelse, med de spesielle betingelsene og føringene kunstneriske og kreative elementer legger, samt kunnskap om hva det innebærer å gjennomføre prosjekter på en bærekraftig måte. 

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne bidra til en bærekraftig gjennomføring av prosjekter innenfor kreativ næring, som blant annet innebærer å kunne vurdere og ivareta både kunstneriske og økonomiske verdier samt å vurdere prosjektets klima- og miljøavtrykk.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av kurset utvikle en forståelse for betydningen av bærekraft i prosjekter, og for samspillet mellom kunstneriske og økonomiske verdier i prosjekter innenfor kreativ næring. 

Kursets innhold
  • Prosjektet som organisasjonsform 
  • Teamsammensetning for kunstneriske og kreative prosjekter 
  • Ledelse av kunstneriske og kreative prosjekter 
  • Prosjektplanlegging og -styring 
  • Bærekraft i prosjekter 
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.