BMP 2315 Prosjektledelse
BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitalisering - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 1613 Bacheloroppgave - Anvendt makroøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 2412 Bacheloroppgave - International Business - RE-SIT EXAMINATION
BTH 2532 Bacheloroppgave - Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3116 Bacheloroppgave - Merkevarestrategi - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3203 Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3211 Bacheloroppgave - Digital markedsføring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon
BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring
BTH 3668 Bacheloroppgave - Entreprenørskap - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 9503 Bacheloroppgave - Økonomistyring og investeringsanalyse - KONTINUASJONSEKSAMEN
BTH 9743 Bacheloroppgave - Bedriftsutvikling for SMB - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 1121 Finans I
BØK 3423 Finans
BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans
BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring
BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon
BØK 3651 Strategisk økonomistyring
DIG 3520 Digital makt og avmakt
DIG 3630 E-handel
DIG 3670 Bacheloroppgave - Digital kommunikasjon og markedsføring
EDI 3410 Communication in Action: Dialogue and Discourse
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3719 Matematikk valgfag
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi
ELE 3735 Finansregnskap
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3901 Forbrukerinnsikt
ELE 3903 Prisbeslutninger
ELE 3918 Kritisk analyse og effektiv skriving
ELE 3920 Blokkjedeteknologi og bedrifters verdiskapning
EMS 3524 Eiendomsjus II
EMS 3528 Eiendomsmegling I
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet
EMS 3623 Eiendomsmegling III
EMS 3642 Eiendomsjus III
EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandler
EMS 3666 Eiendomsmegling II
EMS 3670 Eiendomsutvikling
ENT 3501 Forretningsutvikling I
ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap
ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter
ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis
GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning
GRA 6208 Skatterett, fordypning
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6226 Finansiell rapportering, basis
GRA 6279 Revisjon, videregående emner
GRA 6285 Kapitalmarkedsfinansiering
GRA 6295 Obligasjonsrett
JUR 3425 Erstatningsrett og forsikringsrett
JUR 3435 Fast eiendoms rettsforhold
JUR 3440 Innføring i selskapsrett og skatterett
JUR 3470 Avtalerett og kjøpsrett
JUR 3517 Selskaps- og finansieringsrett
JUR 3601 Skatt og avgift
JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering
JUR 3613 Arbeidsrett
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk
JUR 3631 Markedsrett og etikk
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett
KLS 3402 Bærekraftig eventledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3410 Kulturøkonomi
KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring
KLS 3644 Jus for kreativ næring
KLS XX11 Kulturøkonomi
MAD 1214 Logistikk
MAN 5027 Prosjektledelse
MAN 5157 Tilstedeværende ledelse
MAN 5158 Anvendt økonomi for ledere - bærekraft i bedrift og marked
MAN 5189 Ytringsklima og ledelse
MAN 5193 Bærekraft i praksis
MET 1190 Statistikk
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3431 Statistikk
MET 3590 Metode og statistisk dataanalyse
MRK 3481 Forbrukerpsykologi
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
MRK 3564 Branding
MRK XX11 Forbrukerpsykologi
ORG 3403 Organisasjonsatferd og ledelse
ORG 3500 Gruppepsykologi
ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon
ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet
ORG 3540 HR-ledelse
ORG 3610 Ledelse og innflytelse
ORG 3620 Arbeids- og personaljus
ORG 3630 People Analytics
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
ORG 3650 People Insights
STR 1320 Strategi II
SØK 1366 Makroøkonomi II
SØK 3420 Samfunnsøkonomi I
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer
VHL 3660 Bacheloroppgave i Retail Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.