SLM 3006 Digital strategi

SLM 3006 Digital strategi

Kurskode: 
SLM 3006
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Digital Strategy
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset, Digital strategi, ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter. Digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve i fremtiden.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til en digitaliseringsstrategi.

Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

Generell kompetanse

En oversikt over digital forretningsstrategi og konkurransekrefter.

Kursets innhold
  • Forklare hvordan den raske teknologiutviklingen har påvirket måten man tenker strategi på.
  • Forstå begrepet forretningsmodell, samt være i stand til å utforske mulige endringer i forretningsmodellen basert på nye digitale teknologier.
  • Redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til en digitaliseringsstrategi.
  • Redegjøre for ulike typer aktører som fins i en plattform eller et økosystem og hvilke roller de ulike
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset går over tre uker og gjennomføres med ukentlige nettforelesninger i kombinasjon med eget arbeid med kursmateriell og andre nettbaserte ressurser samt øvings- og refleksjonsoppgaver.

Litteraturlisten for kurset BIK 3053 Digitalt ledelse og strategi, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien Digital ledelse og strategi, som består av de tre kursene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen BIK 3053 Digital ledelse og strategi, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
KurskodeCredit reduction
SLM 1002100
Credit reductions:
Kurskode:SLM 1002
Credit reduction:100
Reduction description

Kurset er en tilpasning av kurset SLM 1002 Digital forretningsstrategi til en ny kontekst

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
9 Time(r)
Online
Forberedelse til undervisning
10 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
35 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
54

Text for 0 credits