DIG 3630 E-handel

DIG 3630 E-handel

Kurskode: 
DIG 3630
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Asle Fagerstrøm
Kursnavn på engelsk: 
E-commerce
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Digitalisering åpner opp dører for nye e-handelskonsepter som gir en rekke nye muligheter til å distribuere varer og tjenester ut i markedet. For å kunne lykkes må varehandelsbedriften utvikle e-handelsstrategier som på en kostnadseffektiv måte skape verdier for kundene - hvor som helst og når som helst. Kurset gir studentene en praktisk innføring i hvordan varehandelsbedrifter kan utvikle og etablere sin e-handelsstrategi hvor de møter sine kunder gjennom digitale kanaler på en sømløs og konsistent måte. Kurset er i hovedsak bygget opp rundt planlegging, implementering og effektevaluering av e-handelsstrategi. I løpet av kurset skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en strategiplan for e-handel, samt en digital markedsplan som blant annet inneholder konseptuelle skisser for tekniske løsninger. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer e-handel, og være bevisst på etiske og bærekraftige problemstillinger knytet til e-handel.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studenten:

 • Ha grunnleggende kunnskap om digitale handelskkonsept relevant for handel.
 • Ha grunnleggende forståelse for hva som inngår i mulighetsanalyse for e-handel.
 • Ha grunnleggende kunnskap om infrastruktur som må ligge til rette for e-handel.
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva en e-handelsstrategi bør inneholde.
 • Kjenne til hva som menes med datadrevet varehandel.
 • Ha kunnskap om hvordan teknologi kan skape en mer etisk og bærekraftig varehandel.
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • gjennomføre en mulighetsanalyse for e-handel.
 • utvikle en strategiplan for et e-handelskonsept.
 • beskrive og analysere leveransekjeden for et e-handelskonsept.
 • lage en digital markedsføringsplan.
 • planlegge implementering av en e-handelsløsning med hovedvekt på kundeopplevelser og service design
 • demonstrere teknikker og verktøy for datadrevet varehandel.
Generell kompetanse

Etter kurset skal studenten være i stand til å stille kritiske spørsmål til digitalisering innen e-handel knyttet til tema som bærekraft, personvern, sikkerhet, etc.

Kursets innhold
 • Introduksjon til e-handel
 • Mulighetsanalyse for e-handel
 • Ledelse av infrastruktur for e-handel
 • Analyse av digitale omgivelser
 • E-handelsstrategi
 • Leveransekjeden
 • Digital markedsføring
 • CRM strategi
 • Kundeopplevelser og service design.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsmålene skal nås gjennom en kombinasjon av forelesninger, arbeid i grupper med oppgaver som inngår som arbeidskrav, og selvstudium. De innleverte gruppeoppgavene skal danne utgangspunkt for diskusjoner i klassen. Relevante teknologier blir benyttet der det er hensiktsmessig.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk21Totalt to arbeidskrav som skal løses individuelt eller i gruppe på maksimum tre studenter. Arbeidskravet er knyttet til innleveringen (eksamen) hvor studentene skal levere status på arbeidet to ganger i løpet av semesteret. Studentene får tilbakemelding på innlevert arbeidskrav som de kan ta med seg i det videre arbeidet med innleveringen. Ett av arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:2
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Totalt to arbeidskrav som skal løses individuelt eller i gruppe på maksimum tre studenter. Arbeidskravet er knyttet til innleveringen (eksamen) hvor studentene skal levere status på arbeidet to ganger i løpet av semesteret. Studentene får tilbakemelding på innlevert arbeidskrav som de kan ta med seg i det videre arbeidet med innleveringen. Ett av arbeidskravene må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Individuelt eller i grupper på maksimum tre studenter
Eksamenskode: 
DIG 36301
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Gjennomføres i klasserom eller digitalt
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
36 Time(r)
Arbeid med arbeidskrav
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Eksamen
43 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.