Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

STR 1320 Strategi II

STR 1320 Strategi II

Kurskode: 
STR 1320
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øystein D. Fjeldstad
Emnenavn på engelsk: 
Strategy II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på Strategi I og Organisasjonsteori og HRM, og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Utvikle en forståelse av strategiutvikling, strategiimplementering og strategisk organisering
 • Utvikle en evne til å analysere strategiske prosesser gjennom case og eksempler fra forskjellige organisasjoner
 • Utvikle en forståelse for grunnleggende teorier og mekanismer relatert til strategiske prosesser. 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå strategiske prosesser og strategisk organisering
 • Kunne vurdere ulike prosesser for strategiutvikling og implementering og kunne vurdere strategiske problemer på forskjellige nivåer
Generell kompetanse

Studentene skal kunne kritisk reflektere over strategiske problemstillinger og prosesser, inkludert konsepter og tema relatert til organisatorisk læring, utvikling av operasjonell og dynamisk strategisk evne, organisatorisk tilpasning i skiftende omgivelser, strategipraksis, og strategisk organisering. Gjennomgangen av strategiprosesser vil inkludere etiske hensyn. Diskusjon av organisering vil inkludere samfunnsmessig og organisatorisk bærekraft.

Kursets innhold
 • Strategisk tilpasning
 • Organisatorisk læring
 • Strategisk evne: operasjonell og dynamisk
 • Strategiprosesser
 • Internasjonaliseringsprosesser
 • Strategisk integrasjon
 • Strategisk organisering
 • Strategisk ledelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger, diskusjon av caseoppgaver, og veiledning. 

Simuleringer basers på en open source simuleringsplattform som brukes ved en rekke universiteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Første og andre året av Bachelorstudiet i økonomi og ledelse samt Strategi I fra tredje året, eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
STR 13202
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
20Nei 1 Uke(r)Gruppe (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
STR 13202
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
20Nei1 Uke(r)Gruppe (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
STR 13202
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
20Nei1 Uke(r)Gruppe (1 - 3)
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
STR13202
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
40Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet: 1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: STR 13202
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: STR 13202
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:20
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: STR 13202
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:STR13202
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Inkluderer gjennomgang av case materiale for diskusjon i grupper og parallelle case diskusjonsesjoner gjennomført ved hjep av doktorgradsstipendiater
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
76 Time(r)
Lesing av litteratur som foreberedelse til forelesning, case diskusjon og eksamen samt gjennomgang av simuleringer
Caseundervisning
9 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
9 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.