SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskapning

SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskapning

Kurskode: 
SLM 8002
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Lars Huemer
Kursnavn på engelsk: 
Sustainability and Shared Value Creation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling representerer de 17 bærekraftsmålene (SDG) en oppfordring til handling fra alla land på ulike nivå, i et globalt partnerskap. Dette kurset vil følge opp Kurs 1 Bærekraft basic, med eksplisitt fokus på mål 17, partnerskap. Vi vil overføre ideen om partnerskap til et organisasjonsnivå og fokusere på hvordan bedrifter og andre enheter skaper verdier sammen. Dette er bygget på en samarbeidsstrategi der ideen er å "bli bedre med andre", i stedet for å prøve å "være bedre enn andre". Vi skal jobbe med rammer og verktøy som anerkjenner de gjensidige avhengighetene som organisasjoner trenger å jobbe med på en systematisk måte for å kunne  skape verdier sammen. Mål 17 er, på mange måter, et metamål, eller et middel til et mål, i den forstand at kvaliteten på partnerskap, på ulike analysenivåer, har en betydelig innvirkning på mange andre mål.

Kunnskapsmål

Kandidaten ....

 • har grunnleggende kunnskap om strategi.
 • har grunnleggende kunnskap om verdiskaping.
 • har grunnleggende kunnskap om samspillet mellom strategi, verdiskaping og bærekraft
Ferdighetsmål

Kandidaten ...

 • kan anvende den klassiske ressursanalysen
 • kan anvende den interaktive ressursanalysen
Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • har grunnleggende forståelse av samspillet mellom strategi og verdiskaping på virksomhet og nettverksnivå
 • har en grunnleggende forståelse av hvordan samarbeid kan bidra til oppfyllelse av bærekraftsmålene.
Kursets innhold

Første modul: Strategi, verdiskaping og bærekraft (forelesing)

 • Strategi = verdiskaping gjennom konkurranse eller samarbeid?
 • Perspektiv på verdiskaping og ressursanalyser
 • Klassisk ressursanalyse (fokus på konkurranse)
 • En introduksjon til interaktiv ressursanalyse

Arbeid med ressursanalyse av felles case mellom modul 1 og 2.

Andre modul: Fordypning av den interaktive ressursanalysen.

 • Samspill mellom egen virksomhet og andre organisasjoner
 • Presentasjon og diskusjon av felles caseanalyse

Arbeid med ressursanalyse av egen virksomhet og dets relevante nettverk mellom modul 2 og 3.

Tredje modul: Interaktiv ressursanalyse i praksis

 • Presentasjon og diskusjon av ressursanalyse på egen virksomhet/nettverk
 • Summering: Konkurransestrategi, samarbeidsstrategi og bærekraft.

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli undervist gjennom forelesning, gjeste forelesere, podcast og gruppearbeid. 

Litteraturlisten for kurset BIK 3134 Bærekraft i daglig drift, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft I daglig drift, som består av består av SLM-kursene SLM 8001 Bærekraft basics, SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskaping, og SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter. Kursene er basert på kurset BIK 3134 Bærekraft i daglig drift, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits