KLS 3410 Kulturøkonomi

KLS 3410 Kulturøkonomi

Kurskode: 
KLS 3410
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peter Booth
Emnenavn på engelsk: 
Cultural Economics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset kulturøkonomi introduserer kunst og kreativ næring i en økonomisk ramme og er et viktig grunnkurs for å introdusere økonomiske teorier og analysemetoder i Creative Industries Managements programkurser.

Studentene utstyres med teoretiske begreper og analytiske verktøy for å forstå verdisetting i forhold til kulturgoder, og hvorfor enkelte kulturgoder mottar offentlige tilskudd. I tillegg vil kurset dekke kritiske økonomiske spørsmål om tilbud og etterspørsel av kulturelle og kreative goder. Dette inkluderer nyere forskning om kjennetegn ved kreativt arbeid, dannelse av forbrukernes preferanser, forbrukerteori, segmentering og digitalt forbruk.

Kurset tar utgangspunkt i to hovedspørsmål: Hva er kulturøkonomi? Og hvordan benyttes kulturøkonomi i praksis? Kurset gjennomføres med teori knyttet til case-studier.

Kunnskapsmål

Studentene skal lære om grunnleggende teoretiske og analytiske verktøy for å evaluere prosesser og dynamikk i kreative næring. De skal tilegne seg kunnskaper om:

 • sentrale kjennetegn ved kulturelle og kreative goder
 • argumenter for offentlig støtte til kultursektoren
 • teorier om verdi innen kunst og kreative næring
 • metoder for å vurdere økonomiske og ikke-økonomiske verdier
 • teorier om kreative arbeideres motivasjon og inntekt
 • forbrukeratferd i kreativ næring
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for og analysere grunnleggende atferd til nøkkelaktørene innenfor kreativ næring. De skal lære seg:

 • å identifisere en rekke økonomisk-relaterte problemstillinger innen kunst og kreativ næring
 • å anvende økonomiske teorier og verktøy for å forstå den grunnleggende dynamikken innen kreativ næring
Generell kompetanse

Studentene skal lære å anvende metoder fra økonomifaget som en analytisk tilnærming til kunst og kreativ næring. Ved å behandle viktige begreper fra kulturøkonomi i et enkelt grunnkurs, skal kurset forberede studentenes bruk av disse begrepene i de bransjespesifikke kursene. 

Kursets innhold
 • Hva er kulturøkonomi?
 • Organisering av markeder i kreativ næring
 • Økonomiske argumenter for offentlig støtte til kunst- og kulturelle goder
 • Økonomiske og ikke-økonomiske verdier i kreative og kulturelle goder
 • Kreative arbeideres arbeidsmarkedsatferd og inntekt
 • Opphavrettsøkonomi
 • Digital distribusjon av kreative og kulturelle goder
 • Forbrukerteori, markedssegmentering og publikumsforskning på kulturgoder
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger og case-diskusjoner.

Kurset har arbeidskrav med fire oppgaver som skal skrives i notatform. Tre av oppgavene må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Undervisning

Undervisningen vil foregå med en kombinasjon av norsk og engelsk. Forelesningene vil bli på engelsk mens diskusjonene foregår på norsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Kontinuasjon

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk433 av 4 oppgaver må være godkjent
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:4
Obligatoriske arbeidskrav:3
Kommentar arbeidskrav:3 av 4 oppgaver må være godkjent
Eksamen
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Størrelse: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Tilsyn med eksamensvakter: 
Nei
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
KLS 34101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Sensorordning: 
Intern sensor
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 34101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei2 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode:KLS 34101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Innlevering(er)
80 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.