SLM 4003 Bærekraft og kommunikasjon

SLM 4003 Bærekraft og kommunikasjon

Kurskode: 
SLM 4003
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Sustainability and Communication
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I en tid der ulikhet og væpnede konflikter forblir globale problemer, må virksomheter som bidrar til grønn omstilling være i forkant av regelverk og politiske føringer, og bli lagt merke til. I dette kurset ser vi på forholdet mellom strategi og kommunikasjon, samt hvordan psykologiske barrierer må møtes med løsninger gjennom å informere, veilede og påvirke til bærekraftige valg og gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • kjenne til prinsipper for strategisk kommunikasjonsplanlegging og markedsføring av bærekraftige virksomheter, produkter og tjenester
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • bidra med å ta en strategisk posisjon i planlegging og gjennomføring av kommunikasjons- og markedsføringsaktivieter om bærekraftig utvikling 
Generell kompetanse
  • Etter endt kurs skal studentene:

  • kunne reflektere over virksomhetens miljømessige og etiske konsekvenser for samfunnet og foreta etiske vurderinger, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger
Kursets innhold
  • Bærekraftsrapportering
  • Bærekraft og forbrukeradferd
  • Kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og fortellerteknikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Omstilling for bærekraft, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling, SLM 4002 Digitalisering for bærekraft, og Bærekraft og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits