KLS XX11 Kulturøkonomi

KLS XX11 Kulturøkonomi

Kurskode: 
KLS XX11
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peter Booth
Emnenavn på engelsk: 
Cultural Economics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kulturøkonomi introduserer kunst og kreativ næring gjennom en økonomisk ramme, og kurset fungerer som et viktig grunnkurs for å introdusere økonomiske teorier og analysemetoder som utvikles og anvendes også i andre kurs innenfor Creative Industries Management. Studentene skal utstyres med teoretiske begreper og analytisk verktøy for å forstå verdiutfordringene i forhold til kulturgoder, og hvorfor enkelte kulturgoder mottar offentlige tilskudd. Kurset vil presentere og diskutere aktuelle løsninger på spørsmålet om å verdsette kulturelle og kreative goder, ved å bruke både økonomiske (monetære) og ikke-økonomiske beregninger. Kurset vil dekke kritiske økonomiske spørsmål for tilbud og etterspørsel av kulturelle og kreative goder. Dette inkluderer å presentere nyere forskning på egenskapene til kreativt arbeid, forbrukers smaksdannelse, forbrukerteori, segmentering og digitalt forbruk 

Kunnskapsmål

Studentene skal lære om grunnleggende teoretiske og analytiske verktøy for å evaluere prosesser og dynamikk i kreativ næring. De skal tilegne seg kunnskaper om: 

 • teorier om verdi innen kunst og kreativ næring 
 • sentrale kjennetegn ved kulturelle og kreative goder 
 • argumenter for offentlig støtte til kunst- og kultursektoren 
 • metoder for å vurdere økonomiske og ikke-økonomiske verdier 
 • teorier om kreative arbeidernes motivasjon og inntekt 
 • forbrukeratferd i kreativ næring 
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne redegjøre for og analysere grunnleggende atferd nøkkelaktørene innenfor kunst og kreativ næring. De skal lære seg: 

 • å identifisere en rekke økonomiske relaterte problemstillinger innen kunst og kreativ næring 
 • å anvende økonomiske teorier og verktøy for å forstå den grunnleggende dynamikken innen kunst og kreativ næring 
Generell kompetanse

Kulturøkonomi vil bli introdusert som en disiplin som omhandler økonomiske spørsmål om kunst og kreativ næring. Studentene skal lære å anvende metoder fra økonomi faget som en analytisk tilnærming til kunst og kreativ næring. 

Kursets innhold
 • Hva er kulturøkonomi og hvorfor økonomer arbeider med kulturspørsmål 
 • Organisering av markeder i kreativ næring 
 • Økonomiske argumenter for offentlig støtte til kunst- og kulturelle goder 
 • Økonomiske verdi av kreative og kulturelle goder 
 • Ikke økonomiske verdi av kreativ og kulturelle goder 
 • Prestasjonsvurdering i kreative og kulturorganisasjoner 
 • Kreative arbeidernes arbeidsmarkedsatferd og inntekt 
 • Opphavsrettsøkonomi 
 • Økonomiske temaer knyttet til digital distribusjon av kreative og kulturelle goder 
 • Forbrukeratferd i kreativ næring 
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.