DIG XXX5 Design av interaktive apper

DIG XXX5 Design av interaktive apper

Kurskode: 
DIG XXX5
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mona Kristin Solvoll
Håvard Huse
Emnenavn på engelsk: 
(?)
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Komplett kursbeskrivelse vil være klar sommeren 2021.

Kommunikasjon med kunder og andre interessenter foregår ofte i egne applikasjoner (app-er). Vi har en app for det meste i dag, og du som student skal lære om hvordan en app utvikles, hva en som utgjør en god app og hvilke bruksområder en app potensielt kan ha. Prinsipper for god interaksjonsdesign skal følges, og app-en skal være en ferdig prototype.  

Kursets innhold
  • Basisprinsipper for utvikling av applikasjoner, interaksjonsdesign og innovasjon
  • Kommunikasjon- og transaksjonsplattformer, betaling og sikkerhet
  • Teknologi og trender: AI, ML, VR, blokkjeder, chatboot etc.
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.