DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid

DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid

Kurskode: 
DIG 3500
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Connected communication
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
DIG 3501 - Høstsemester
DIG 3502 - Vårsemester
Introduksjon

Kurset består av to tema: markedskommunikasjon og digital markedsføring. Målet med kurset er at studentene skal kunne planlegge, utarbeide og iverksette kommunikasjonsstrategier på ulike nivå og med ulike formål. Alle taktiske valg og virkemidler forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene analyserer og evaluerer taktiske valg og virkemidler basert på tidligere strategiske valg og teori.

I kurset skal studentene utarbeide en digital forretningside i form av en blogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen/hjemmesiden og iverksette kommunikasjonstiltak. Underveis i semesteret skal studentene måle aktivitet og analysere data fra bloggen/hjemmesiden og kritisk sammenstille dette med teori.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Beskrive kjerneteorier knyttet til markedskommunikasjon
 • Beskrive kjernekonsepter innen annonsering og kampanjegjennomføring
 • Diskutere bruken av eventer i markedskommunikasjon
 • Forstå hvordan kampanjer kan utvikles digitalt
 • Forstå ulike metoder til å skape effektivt digitalt innhold
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper i utviklingen av digital kommunikasjon
 • Benytte ulike verktøy som er knyttet til digital markedsføring
 • Planlegge, igangsette og analysere kampanjer
 • Planlegge, igangsette og analysere et event
 • Identifisere utfordringer i digital markedskommunikasjon og implementere endringer
 • Evaluere effektivitet av digital markedskommunikasjon
Generell kompetanse

Etter kurset skal studenten kunne:

 • Dokumentere hvilke kilder til teori og praktiske eksempler som benyttes
 • Samarbeide med andre
 • Presentere og dele tilegnet kunnskap og erfaring
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer og analyseverktøy
 • Kritisk diskutere etiske problemstillinger rundt digital markedskommunikasjon
Kursets innhold

Kurset gjennomføres over to semester og består av 2 hovedtema:

Tema 1 Markedskommunikasjon

 • Påvirkningsteorier
 • Kommunikasjonsteorier
 • Utforming av kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Bruk av forundersøkelser/ innsikt
 • Budskapsutvikling og planlegging
 • Egenskaper ved mediekanaler, inkl. sosiale medier
 • Utvikle og analysere fysiske eventer

Tema 2 Digital markedsføring

 • Utvikling av digitale bedriftsstrategier
 • Tilegne innsikt til bruk i beslutninger
 • Utforme, igangsette og evaluere objektiver knyttet til bedrifters digitale strategi
 • Igangsette planlagte tiltak i ulike medier, som eide-, fortjente- og betalte medier
 • Optimalisering, testing og synlighet, A/B-testing
 • Kundereise og kontaktpunkter
 • Optimalisering av tiltak (SEM/ SEO + innhold)
 • Klikk, salg og registrering
 • Utvikle og analysere digitale eventer
 • Aktivt bruk av digitale verktøy
 • Analyser, raske iterasjoner og beslutninger
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/webinar, diskusjonsoppgaver, praktisk opplæring i seminargrupper samt faglig diskusjon på kursets diskusjonsrom. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy og sertifiseringer. 

Studentene skal utvikle en digital forretningside i form av en bloggblogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen, samt iverksette, måle og analysere effekter av kommunikasjonstiltak. Bloggen/hjemmesiden er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digital kommunikasjon og markedsføring. I kurset benyttes blant annet sentrale verktøy som Google/Facebook analytics mm.   

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det forventes at studentene oppretter blogg, og anskaffer seg et domene og plass i egnet webhotell. Det er kostnader knyttet til opprettelse på ca 450,-, avhengig av ønsket domene. Det er også verdt å merke seg at det kan forekomme kostnader med henhold til studentenes valgte tiltak gjennom digitale kanaler, som betalt plassering. 

Kontinuasjon

Det tilbys kontinuasjon i eksamenskode DIG 35001, DIG 35002 og DIG 35003 høsten 2021 og siste gang våren 2022. 

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskap om markedsføring og forbrukeratferd. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Multimediaproduksjon
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
6 Uke(r)
Kommentar: 
Utlevering ved semesterstart. Oppgaven vil bestå av videopresentasjon av bloggidé, strategi og påfølgende objektiver. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. Gjennomføres høst.
Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35004
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Denne eksamen består av flere oppgaver. Nærmere beskrivelse av oppgavene gis ved semesterstart. Gjennomføres høst.
Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35005
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Multimediaproduksjon
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
12 Uke(r)
Kommentar: 
Utlevering ved semesterstart. Oppgaven vil bestå av videopresentasjon av en faktisk utfordring med blogg, og skrive en optimaliseringsplan for utfordringen. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. Gjennomføres vår.
Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35006
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Denne eksamen består av flere oppgaver. Nærmere beskrivelse av oppgavene gis ved semesterstart. Gjennomføres vår.
Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35007
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Høstsemesteret har klasseromsaktiviteter over 36 timer.
Webinar
1 Time(r)
1 timer webinar med eksamensforberedelse eksamen høst
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Høst
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Høst
Eksamen
40 Time(r)
Høst
Undervisning
36 Time(r)
Vår
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Vår
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Vår
Eksamen
40 Time(r)
Vår
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
47 Time(r)
Høst og vår
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.