BST 3210 Digital markedsføring

BST 3210 Digital markedsføring

Kurskode: 
BST 3210
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Maria Sääksjärvi
Kursnavn på engelsk: 
Digital Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med bacheloroppgave, 15 studiepoeng, utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet.

Markedsføring er i endring. Kundenes beslutningsreiser skaper nye digitale kontaktpunkter både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Ny teknologi gir markedsførere tilgang på nye virkemidler, og skaper nye utfordringer. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i digital markedsføring, digital strategi, operativ implementering av digitale virkemidler i markedsføringen, digitale mediekanaler og analyse av effekter. Målet er at studentene skal få en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder og samfunnsutvikling og forstå hva digital markedsføring handler om, men også være i stand til i praksis å planlegge, gjennomføre og analysere digitale markedsføringstiltak. Kurset har som mål både å gi kunnskap om digital markedsføring samt grunnleggende ferdigheter.

Kunnskapsmål

Studenten kan:

 • forklare kjernebegreper som er knyttet til digital markedsføring
 • beskrive ulike digitale kanaler med sine fordeler og ulemper
 • vise til ulike typer av digitalt innhold
 • kritisk diskutere digital markedsføring opp mot tradisjonell markedsføring
 • identifisere trender og faktorer som påvirker digital markedsføring
 • nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper i utviklingen av digital markedsføring, kommunikasjon og strategi
Ferdighetsmål
 • planlegge, igangsette og analysere digitale strategier og tiltak
 • identifisere oppståtte utfordringer og foreslå optimaliseringer for å møte utfordringene som oppstår i digital markedsføringspraksis
 • evaluere effektiviteten ved implementert digital markedsføringsinnsats og foreslå utbedringer ut fra analysen
Generell kompetanse
 • dokumentere hvilke kilder og teori som benyttes i utvikling av digital markedsføring og digitale kampanjer
 • samarbeide med andre
 • aktivt presentere tilegnet kunnskap og erfaringer
Kursets innhold

Studentene skal gjennomføre flere praktiske seminarer knyttet til utvikling av bilde- og videomateriale, med mål om å starte sin egen Instagram / TikTok / Snapchat-kampanje.

Viktige emner i kurset inkluderer:

• Omnichannel markedsføring og samarbeid mellom digitale kanaler

• AI og big data og dens innvirkning på kundeopplevelsen

• Digital markedsføringskanaler; sosiale medier, mobil, tale- og bildesøk, reklame, e-postmarkedsføring, visning osv.

• Mikro- og makroperspektiv på digital markedsføring - digital kundereise, co-creation, brukergenerert innhold, konkurransedyktige arenaer og samfunnsendringer som påvirker markeder og markedsføring

• Digital strategi - hvordan man planlegger og implementerer en digital kampanje

• Digital historiefortelling og sensorisk markedsføring; hvordan man kan engasjere kunden digitalt; nye segmenteringsstrategier

• Lag digitalt innhold ved å forstå hvordan bilder, video og innhold påvirker forbrukeren

• Analyse og evaluering - effekter av digital markedsføring, samt etikk og dataintegritet

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseundervisning, diskusjonsoppgaver og workshops med praktiske øvelser. Undervisningsspråket vil være både norsk og engelsk.  

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Studentene forventes å lage en digital kampanje, og forventes å ha tilgang til kamera- og videoverktøy.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjennskap til Markedsføringsledelse og evt. Forbrukeratferd.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Informasjon om obligatoriske og valgbare aktiviteter som skal leveres digitalt vil bli gitt i starten av kurset.
Eksamenskode: 
BST32103
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Veiledning
Forberedelse til undervisning
100 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
219 Time(r)
Film (og rediger) en Instagram / TikTok / Snapchat-kampanje, gjennomfør en taktisk digital markedsføring og analyse, utfør oppgaver under leksjoner og workshops.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.