SLM 6004 Lederskap - en introduksjon

SLM 6004 Lederskap - en introduksjon

Kurskode: 
SLM 6004
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Asting
Emnenavn på engelsk: 
Leadership- an Introction
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er en del av kurset Ledelse i teori og praksis og tilhører programmet Grunnutdanning i Ledelse
Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer innen lederskap. Dette krever kunnskap, utvikling og, tilpasning for ledere og medarbeidere. Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, gis det innsikt i ulike forhold ved utøvelse av lederrollen.

Kunnskapsmål

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om

  • begreper og definisjoner av ledelse, lederskap og administrasjon
  • de ulike aspektene ved lederhåndverket, og hvordan teori kan omgjøres til praksis
  • hvorfor det er behov for lederskap
Ferdighetsmål

Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i

  • å anvende relevante teorier på virkelige og realistiske problemstillinger som gjelder ledelse og lederrollen.
Generell kompetanse

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og ferdigheter i

  • å kjenne til sentrale teorier og metoder innen ledelse og lederskap og kunne reflektere over anvendelse i egen praksis.
Kursets innhold
  • Begrepsavklaring, tradisjonelle og nyere perspektiver på lederskap
  • Ledernes virkemidler; oppgaver, verktøy, orientering og opptreden
  • Tillit og makt, sentrale elementer i alle former for ledelse
  • Organisatoriske betingelser for lederskap
  • Er det behov for lederskap?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videoforelesinger

Litteraturlisten til BIK 2945 Ledelse i teori og praksis finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Lederskap - en introduksjon er en del av SLM- kursserien, Lederskap i teori og praksis,  som består av SLM-kursene SLM 6004 Lederskap - en introduksjon, SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen og  SLM 6006 Ledelse som person og funksjon i en digital tid. Kursene er basert på BIK 2945 Ledelse i teori og praksis, 7.5 ECTS som tilhører programmet Grunnutdanning i ledelse. Dersom du har gjennomført de tre kursene fra samme SLM- kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng..

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits