DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon

DIG 3400 Digital transformasjon og innovasjon

Kurskode: 
DIG 3400
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Peder Inge Furseth
Kursnavn på engelsk: 
Digital transformation and innovation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset handler om hvordan teknologi og digitalisering påvirker forholdet mellom bedrifter og kunder. Kurset vil sette de konsekvenser digitaliseringen har på kommunikasjon, handel og kundeopplevelser i fokus. Et viktig mål i kurset er at studentene skal forstå hvordan teknologi løser nye behov og gir nye forretningsmuligheter.

Det er 4 hovedtema i kurset:

 • Digital transformasjon
 • Innovasjon innen tjenester
 • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
 • Forretningsmodeller  
Kunnskapsmål
 • Kan gjengi sentrale perspektiver om digital transformasjon
 • Forstår hvordan tjenesteinnovasjon skiller seg fra produktinnovasjon, og se viktigheten av tjenesteinnovasjon for verdiskaping
 • Forstår viktigheten av digitale kundereiser og kundeopplevelser i verdiskaping
 • Har kunnskap om viktige typer forretningsmodeller
Ferdighetsmål
 • Forstår hva en digital transformasjon er
 • Kan skape eller utvikle en ny tjeneste
 • Kan kartlegge og skape en digital kundereise og digitale kundeopplevelser
 • Kan utvikle en forretningsmodell for en digital tjeneste
 • Kan samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
Generell kompetanse
 • Forstår hvorfor det er viktig for bedrifter og organisasjoner å gjennomføre en digital transformasjon
Kursets innhold
 • Digital transformasjon
 • Innovasjon innen tjenester
 • Digitale kundereiser og kundeopplevelser
 • Forretningsmodeller
Undervisnings- og læringsaktiviteter

 

Kurset har 10 arbeidskrav hvorav 7 må være godkjent. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk107Arbeidskravene må utføres individuelt. Informasjon om arbeidskravene vil bli gitt ved studiestart og finnes på Itslearning. Det er viktig å notere seg for arbeidskravene: (i) 7 av 10 arbeidskrav må godkjennes for å få gå opp til eksamen. (ii) Du skal besvare alle oppgavene i arbeidskravene ved å bruke egne ord. (iii) Du skal i all hovedsak bruke pensum som faglig kilde for besvarelsen. Bruk av evt andre faglige kilder skal forekomme i meget liten grad (maks ¼ av teksten). (iv) Ved bruk av pensum eller andre kilder skal nøyaktige referanser oppgis. Disse må inkludere sidetall i det du henviser til, og ved henvisning til PPT-presentasjoner fra kurset skal det vises til Dokument nummer, og slide nummer. (v) Ikke bruk kilder som Wikipedia, videoer på Youtube, blogger el.l. i stedet for pensum, da de som regel er unøyaktige eller upresise. Arbeidskravene vurderes Godkjent / Ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:10
Obligatoriske arbeidskrav:7
Kommentar arbeidskrav:Arbeidskravene må utføres individuelt. Informasjon om arbeidskravene vil bli gitt ved studiestart og finnes på Itslearning. Det er viktig å notere seg for arbeidskravene: (i) 7 av 10 arbeidskrav må godkjennes for å få gå opp til eksamen. (ii) Du skal besvare alle oppgavene i arbeidskravene ved å bruke egne ord. (iii) Du skal i all hovedsak bruke pensum som faglig kilde for besvarelsen. Bruk av evt andre faglige kilder skal forekomme i meget liten grad (maks ¼ av teksten). (iv) Ved bruk av pensum eller andre kilder skal nøyaktige referanser oppgis. Disse må inkludere sidetall i det du henviser til, og ved henvisning til PPT-presentasjoner fra kurset skal det vises til Dokument nummer, og slide nummer. (v) Ikke bruk kilder som Wikipedia, videoer på Youtube, blogger el.l. i stedet for pensum, da de som regel er unøyaktige eller upresise. Arbeidskravene vurderes Godkjent / Ikke godkjent.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
8 Time(r)
Eksamenskode: 
DIG 34001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
74 Time(r)
Innlevering(er)
50 Time(r)
Jobbe med arbeidskravene og eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.