SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport

SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport

Kurskode: 
SLM 6003
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Emnenavn på engelsk: 
Logistics, Purchasing and Transport
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset behandler oppbygging av forsyningskjeder og gjennomføring av logistikkprosesser. Man lærer om den fysiske flyten av varene og hvordan man kan tilby kundene en strategisk og kostnadsriktig leveringsservice. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for viktigheten av innkjøp og leverandørsamarbeid samt hvordan transportmarkedet er bygd opp og hvilke transportformer og kostnader som oppstår.  

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Innkjøpsprosessens steg
 • Mulighetene ved leverandørsamarbeid
 • Hvordan man kan klassifisere leverandørene
 • Ulike transportformer
 • Oppbyggingen av transportmarkedet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare innkjøpets betydning for bedriften og hvordan samarbeid med leverandørene kan gi effekter. De må kunne gjøre en vurdering av hvordan transporten bør organiseres i bedriftene.

Studentene skal være i stand til å:

 • Utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde.
 • Utføre en leverandøranalyse og vite hvordan de kan gjøre innkjøpet mest mulig effektivt og hvordan man bør og kan knytte tette relasjoner med enkelte leverandører
 • Utføre en lageranalyse, og kunne beregne prognoser for fremtidig salg
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Kursets innhold
 • Logistikkbegrepet
 • Servicenivåer
 • Transport, prognoser og lagerstyring
 • Innkjøp
 • Kundeservice
 • Miljø
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Logistikk og Markedsføring som består av består av SLM-kursene SLM 6001 Markedsføring, SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger, og SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport. Kursene er basert på kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits