SLM 3003 Digitale endringer

SLM 3003 Digitale endringer

Kurskode: 
SLM 3003
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Emnenavn på engelsk: 
Digital Changes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er et av tre kurs i kursserien den digitale endringsagenten. En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan kan organisere og gjennomføre endringer.

Formålet med kursene er å utvikle deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter samt gjøre de i stand til å bidra til digitale endringer. 

I dette kurser er det fokus på digitalt endringsarbeid. Det omfatter å kunne håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon samt å bidra til at de som skal iverksette en endring er organisert for å kunne lykkes.

Kunnskapsmål
  • Ha innsikt i tematikken mennesker og teknologi
  • Ha kjennskap til prinsippene for "smart og smidig" organisering (aktørorientert organisering)
  • Ha kjennskap til ulike eksempler/case for aktørorienterte organisasjoner
  • Ha innsikt i hvordan mennesker reagerer på endringer
  • Ha kjennskap til ulike teorier for endringsledelse
  • Ha kjennskap til ulike styringsmodeller for digitale endringer
Ferdighetsmål
  • Kunne å legge til rette for digitale endringer
Generell kompetanse

Kunne velge hensiktsmessige tilnærminger for å lykkes med digitale initiativ samt kunne håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon i forbindelse med endring.

Kursets innhold
  • Mennesker og teknologi 
  • Organisere for digital innovasjon
  • Endringsledelse og digitalisering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2949 Den digitale endringsagenten finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital endringsagent, som består av består av SLM-kursene SLM 3001 Forstå digitale muligheter, SLM 3002 Digitalt innovasjonsarbeid, og SLM 3003 Digitale endringer. Kursene er basert på kurset BIK 2949 Den digitale endringsagenten, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits