FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på

FORK 0301 Kurs i studiestrategier - smarte måter å studere på

Kurskode: 
FORK 0301
Institutt: 
Ikke definert
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Thomas Griffiths
Emnenavn på engelsk: 
Course in Study Strategies - Making the Most of Your Studies
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Forkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tilbys nye studenter på bachelornivå.

Det overordnede målet for kurset er å bevisstgjøre studentene på egne studievaner ved å fokusere på at planlegging, målsetting og strukturering av studiehverdagen gir studentene oversikt, struktur og økte læringseffekter. Mål for kurset er å utstyre studentene med konkrete verktøy de kan ta i bruk for å mestre studiehverdagen og få mest mulig utbytte av den. Verktøyene studentene får tilgang til skal også bidra til regulering av egen læring og studievaner. Videre vil kursets oppbygging og ressurser fokusere på retningslinjer i forbindelse med litteratursøk, eksamen og fusk. Deler av kurset legger opp til praktisk studentaktivitet ved blant annet å bruke varierte undervisningsmetoder. Kurset tilbys som et blended learning tilbud med stor grad av digitale ressurser. 

Kunnskapsmål

I løpet av kurset og gjennom aktiv bruk av digitale ressurser skal studentene tilegne seg kunnskaper om hvordan ulike studiestrategier kan gi oversikt, struktur og økte læringseffekter i studiehverdagen. Studentene skal også kunne kjenne til og vurdere hvordan ulike verktøy kan bidra til regulering av egen læring og studievaner.

Ferdighetsmål

Ved endt kurs skal studentene kjenne til og ta i bruk ulike verktøy for å mestre studiehverdagen og få mest mulig utbytte av den.

Generell kompetanse

I løpet av kurset skal studentene bli bevisst sine egne studiestrategier og kunne reflektere over hvordan disse kan brukes i studiesammenheng.

Kursets innhold

Kurset er bygget opp rundt tre emner som tilbud blended:

 1. Bli en bedre student: hvordan komme gjennom pensum
  Emne 1 er en generell innføring i det å være student på BI og fokuserer særlig på at studenten skal bli bevisst sin egen læringsstil, øke selvdisiplinen og utnytte dette på en hensiktsmessig måte. Emnet handler om å sette mål for gjennomføring av studier og planlegging av studier. I denne delen blir studenten gjennom ulike oppgaver bevisst sine tidligere erfaringer og studievaner, og blir introdusert for nye teknikker for studiemestring.

  Emnet handler også om hvordan studentene kan få oversikt over pensum og ulike måter å lese en pensumbok på. Studentene får også anledning til å øve på å øke lesehastigheten og blir presentert for ulike notatteknikker. Å jobbe i kollokvier, verdien av repetisjon, og selvdisiplin blir også gjennomgått.
   

 2. Skriving i høyere utdanning
  Wmne 2 handler om å skrive oppgaver og akademisk språk. Studentene skal også vurdere tidligere eksamensoppgaver og jobbe med disse i grupper. I tillegg lærer studentene om referanseteknikk og litteratursøk, og generelt om biblioteket som ressurs.
   
 3. Eksamen og eksamensmestring
  Emne 3 handler om å mestre eksamen, hvordan forberede seg til eksamen og takle eksamensstress og angst. Studentene får også praktiske tips til selve eksamensdagen.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Del 1 av kurset gjennomgås på alle campuser hvert høstsemester i studiestartuka. De resterende emnene tilbys som blended learning, det vil si i form av fysiske kurs og/eller som digitale elementer. Relevante ressurser er tilgjengelig på nett til enhver tid.

For kurset som tilbys kun nettbasert, legges alt undervisningsmateriell på Itslearning i tillegg til flere oppgaver.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits