VHL 3682 Verdiskapende salg

VHL 3682 Verdiskapende salg

Kurskode: 
VHL 3682
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Willy Elvegård
Emnenavn på engelsk: 
Value-creating sales
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Målet med kurset er å gi studentene kompetanse om hvordan optimale salgsprosesser i fysisk butikk og den digital butikk kan gjennomføres. I læringsprosessen vil det vektlegges hva vinnende verdiforslag betyr for resultatet. Og hvordan en leverandør kan tilpasse seg et marked i stadig endring for å utvikle en bærekraftig virksomhet. Det introduseres en nyere metodikk for hvordan leverandører kan tilpasse seg nye behov og krav fra markedet.

Kunnskapsmål

 Etter kurset skal studentene kunne:

 • Hva er verdiskapende salg
 • Hvordan avdekke kundens behov i den digitale og den fysisk butikk
 • Hva er kundens motiv ved valg av digital- eller fysisk butikk
 • Hvilken faktorer optimerer den digitale selger
 • Hva er en tilpasset forretningskonversasjon
 • Hvilken rolle og kompetanse har morgensdagens salgsansvarlige
 • Hvordan vinnende verdiforslag kan være nøkkelen til gode resultater
Ferdighetsmål

Studenten skal etter kurset kunne: 

 • Gjennomføre forretningssamtaler som fører til tilfredse kunder
 • Iverksette strategiske endringer tilpasset salgsmålet
 • Gjennomføre en prosess for å utvikle vinnende verdiforslag
 • Utarbeide en salgsplan og salgsprosess som er tilpasset kjøpsprosessen
Generell kompetanse
 • Som resultatansvarlig er man uunnværlig for bedriften
 • Som sentral medarbeider i et team hvor samarbeid er kritisk 
 • Omdømme overfor eksisterende og nye kunder
 • At den personlige fremtreden – uansett kanal - er viktig for resultatet og det neste salget
 • Viktigheten av en kritisk og konstruktiv holdning til begrepet personlig salg og service
 • Erkjenne mulighetene og begrensningene innen de digitale kanaler
 • Hvordan vinnende verdiforslag fremmer bærekraft og etisk handel
Kursets innhold
 • Verdiskaping gjennom vinnende verdiforslag
 • Salg og resultat er en konsekvens av ulike forretningsprosesser
 • Det verbale-  og digitale forretningsspråk
 • Relasjonelle ferdigheter
 •  Hvordan tilpasser selger sine produkter til kunders behov og ønsker
 • Testing av produkter og tjenester i markedet
 • Planlegging og oppfølging
 • Presentasjon 
 • Personlig utvikling og trening
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Ordinær forelesning gjennomføres over 30 timer. I tillegg blir det videoundervisning, webinar, podcast eller andre forelesningsmetoder som er egnet. Studentene vil få oppgaver som skal avdekke utfordringer og beste praksis innen salg i varehandel. Det legges vekt på praktisk tilnærming og bruk av metoder og verktøy. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det forventes at studentene har forkunnskaper fra Markedsføringsledelse, forbrukeratferd og butikkledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Studenten skal gjennomføre en undersøkelse "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Studenten skal gjennomføre en undersøkelse "Mystery shopping" i en valgt butikk hvor de skal vurdere en selgers kompetanse og salgseffektivitet, og som skal leveres i rapportform.
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 36821
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: VHL 36821
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Webinar
6 Time(r)
Webinar, podcast , video og annen tilpasset forelesning
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Forberedelse og etterarbeid til forelesninger, lese litteratur
Gruppearbeid / oppgaver
39 Time(r)
Oppgaveløsning
Eksamen
55 Time(r)
Eksamen og eksamensforberedelse
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.