STR 1301 Strategi I

STR 1301 Strategi I

Kurskode: 
STR 1301
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Erik Aadland
Kursnavn på engelsk: 
Strategy I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset undervises over et semester og er et grunnkurs i strategi.

Kunnskapsmål

Studentene skal kunne sentrale modeller, rammeverk og teorier som omhandler strategisk analyse og strategiske valg. Kurset skal gi en solid innsikt i fagområdet strategi på forskjellige nivåer. Studentene skal også forstå hvordan hensyn til bærekraft og samfunnsansvar kan virke inn på strategiske valg og konkurransetilnærming.

Ferdighetsmål

Evne til å gjennomføre en strategisk analyse ut i fra et bedriftsperspektiv samt ta fornuftige strategiske valg ut i fra de analyser som blir gjort. Studentene skal også evne å identifisere hensyn til bærekraft og samfunnsansvar i virksomhetens strategiske valg og konkurransetilnærming.

Generell kompetanse

Evne å reflektere kritisk over de modeller, rammeverk og teorier som blir presentert.

Kursets innhold
  • Hva er strategi?
  • Strategisk analyse (ekstern og intern)
  • Strategi på forskjellige nivå
  • Strategisk innhold
  • Strategiske valg og metoder
  • Internasjonale strategier
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset legges opp med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Studentene har gjennomført 1. og 2. året på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
2 Time(r)
Kommentar: 
Eksamen vil kunne inkludere for eksempel en eller flere korte avisartikler eller minicase som del av oppgaveteksten på eksamen.
Eksamenskode: 
STR13011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
108 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
47 Time(r)
Løsning av prøvecase og andre oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.