BST 1410 Human Resource Management

BST 1410 Human Resource Management

Kurskode: 
BST 1410
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Øyvind Lund Martinsen
Christina G. Leonore Nerstad
Kursnavn på engelsk: 
Human Resource Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring, Bachelorstudiet i Retail Management og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.
Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver mange sider ved bærekraftig bruk av menneskelige ressurser. Det beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.

OBS!
Dette kurset overlapper med Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse, slik at dette ikke kan velges av denne studentgruppen.  

Kunnskapsmål
 • Studentene skal få oversikt over de viktigste teorier innenfor området strategisk menneskelig ressursforvaltning (HRM).
 • Studentene skal oppnå nødvendige kunnskaper om det psykologiske fagfeltet som utøvelse av konkurransedyktig HR forutsetter.
 • Studentene skal få de grunnleggende arbeidsrettslige kunnskaper som konkurransedyktig HR forutsetter.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å planlegge og tilrettelegge for HR tiltak.
 • Studentene skal utvikle ferdigheter innen typiske HR aktiviteter som rekruttering, trening, læring, kunnskapsutvikling og HMS arbeid.
Generell kompetanse
 • HRM fordypningen har til hensikt å øke studentenes interesse for arbeid innen HR feltet.
 • HRM fordypningen skal gi studentene nødvendig forståelse av den "menneskelige kapital" og dens betydning for verdiskapingen i moderne virksomheter.
 • Studentene skal gjennom HRM fordypning oppnå nødvendig grunnlag for kritisk refleksjon rundt HR praksis.
Kursets innhold

Strategisk HRM (21 t)

 • HRM som fag-Introduksjon
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HR-strategier og systemer

Strategisk kompetansestyring (21t)

 • Personalplanlegging og kompetanseanalyse
 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og jobbtilfredshet
 • Læring og kompetanseutvikling
 • Rekruttering og utvelgelse. Nedbemanning og endringer
 • Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak.

Samspill og arbeidsmiljø i arbeidslivet (21 timer)

 • Ledelse og effektiv ledelse
 • Grupper, team og teambygging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Endring og arbeidsjuss (21 timer)

 • Organisasjonskultur og endring
 • Organisasjonslæring og endring
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset blir gjennomført med 84 timer undervisning i moduler. 

Som en del av undervisningsopplegget, vil det i løpet av kurset bli gitt caseoppgaver. Det forutsettes at casebesvarelsene leveres til hver samling, og disse vil danne grunnlag for diskusjoner i klassen. Case tas typisk fra lærebøkene og gjennomgås i plenum, men blir ikke individuelt vurdert.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det er en del endringer i pensum fra høsten 2019 og 2020 til 2021. Det er fullt mulig å kontinuere / avlegge ny eksamen i pensum fra 2019 og 2020. Bruk av referanser til pensum bør tas med i oppgaven.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, som MET 3431 eller MET 2920. I tillegg må studentene har gjennomført ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 1.år eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
72 timer individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
BST14101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
84 Time(r)
Forberedelse til undervisning
131 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
81 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.