SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger

SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger

Kurskode: 
SLM 6002
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Emnenavn på engelsk: 
Forecast methods, Inventory Management and Logistics Measurements
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset tar for seg både kvalitative og kvantitative prognosemetoder samt metoder og beregninger knyttet til lagerhold. Måling av logistiske nøkkeltall er også en sentral del av kurset.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for viktigheten av gode prognoser samt hvordan prognoser og lagerstyring knyttes sammen rent matematisk. De skal kjenne til logistikkmodeller for styring av forsyningskjeder. Eksempler på dette er DuPont analysen, totalkostnadsanalysen, ABC analyser og lagermodeller.

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om metoden glidende gjennomsnitt
 • Kunnskap om eksponentiell glatting
 • Kunnskap om hvordan man beregner optimalt ordrekvantum
 • Kunnskap om hvordan man beregner et sikkerhetslager
 • Kunnskap om hvordan plass binder logistikk og markedsføring sammen
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom prognoser og lagerstyring og kjenne til de mest sentrale nøkkeltallene knyttet til vareflyt

Studentene skal være i stand til å:

 • Utføre en lageranalyse og kunne beregne prognoser for fremtidig salg
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
 • Kunne måle omløpshastighet på lageret
Generell kompetanse

Studentene skal kjenne til at høy leveringsservice kan være kostbart og at det ofte er nødvendig å differenser denne på de ulike kundegruppene.

Kursets innhold
 • Logistikkbegrepet
 • Servicenivåer
 • Differensiering
 • Prognoser og lagerstyring
 • Logistiske målinger
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Logistikk og Markedsføring som består av består av SLM-kursene SLM 6001 Markedsføring, SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger, og SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport. Kursene er basert på kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits