MRK 36X1 Innovasjon

MRK 36X1 Innovasjon

Kurskode: 
MRK 36X1
Institutt: 
Markedsføring
Emnenavn på engelsk: 
Innovation
Produktkategori: 
Bachelor
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

I dette kurser tilegner studentene seg kunnskap om teorier og perspektiver for innovasjon i varer og tjenester, teorier om innovasjon og kreativitet. Videre lærer studentene en bredde av verktøy og teknikker for utvikling av nye produkter.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne utføre er produktutviklingsprosjekt som inkluderer idègenerering, karlegging av kundebehov, vurdering av risiko i markedet, vurdering av markedspotensial, vurdering av forretningsmodell, konseptutvikling, design, konsepttesting, kostnadsberegning og prissetting.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne vurdere bærekraftsutfordringer relatert til utvikling av nye produkter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0