SLM 2008 Å bygge endringskapasitet

SLM 2008 Å bygge endringskapasitet

Kurskode: 
SLM 2008
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Helene Loe Colman
Kursnavn på engelsk: 
Developing capacity for change
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset, SLM 2008 «Å utvikle endringskapasitet», skal vi se på nærmere på hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser.

Kunnskapsmål
  • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om strategisk endringsprosesser og endringsledelse
  • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringsprosesser
Ferdighetsmål
  • Analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene
  • Analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser

Kursets innhold
  • Endringskontekst: organisasjon og omgivelser
  • Endringsledelse: ledelse og involvering
  • Endringskapasitet: håndtering av overlappende, kontinuerlige endringer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger over 2 dager.

 

Litteraturlisten til BIK 2958 Ledelse under konstant endring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon..

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2009 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits