SLM 4002 Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner

SLM 4002 Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner

Kurskode: 
SLM 4002
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable business models and green innovations
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det globale bærekraftsproblemet griper inn i næringsvirksomhet i alle sektorer. I dette kurset ser vi på hvorfor bærekrafts-utfordringene er relevant for CFO-rollen og at disse blir en integrert del av virksomheters totale strategi og styring. Det legges særlig vekt på utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og utforming av grønne strategier for økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom grønn vekst og grønn innovasjon

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene;

  • Ha kunnskap over hvordan internasjonale mål og krav til grønn vekst påvirker forretningsmodeller, innovasjon, strategi og virksomhetsstyring
Ferdighetsmål

Etter anvendt kurs skal studentene:

Beherske en strategisk modell for omstilling grønn vekst og kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet.

Generell kompetanse

Etter endt  kurs skal studentene:

Kunne kommunisere og diskutere relevante faglige problemstillinger omkring grønn vekst i egen vikrsomhet.

Kursets innhold

Kursinnhold: 

- Bærekraftige verdikjeder

- Grønn strategi

- Grønn innovasjon

 

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft som konkurransefortrinn, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraft som konkurransekraft, SLM 4002 Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner, og SLM 4003 Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits