DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid

DIG 3500 Kommunikasjon i sanntid

Kurskode: 
DIG 3500
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Torfinn Kallevik
Kursnavn på engelsk: 
Connected Communication
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
DIG 3501 - Høstsemester
2022 Høst
DIG 3502 - Vårsemester
2023 Vår
Introduksjon

Bedrifter tar både kortsiktige og langsiktige strategiske beslutninger som krever iverksettelse av tiltak for effektiv måloppnåelse. De fleste bedrifter bruker teknologi som muliggjør en rask igangsettelse av kommunikasjonstiltak både fysisk og digitalt. Ansatte trenger både kunnskap og ferdigheter i det å utføre strategiske beslutninger taktisk i sanntid, samt evaluere og analysere effekten av tiltakene og optimalisere disse.

Kommunikasjon i Sanntid er et ferdighetskurs, der studenten aktivt må tilegne seg teori og praksisrelatert kunnskap for å utføre et eget digitalt prosjekt. Studentene utarbeider en digital forretningside i form av en blogg/hjemmeside med tilhørende strategi, de skaper relevant innhold, markedsfører nettsiden til foreslått målgruppe gjennom egnede kanaler, måler resultater underveis og gjør optimaliseringer for å nå strategiske mål. Gjennom hele kurset skal studentene beskrive hva de har gjort, reflektere og kritisk sammenstille arbeidet med teori i form av videopresentasjoner og skriftlige arbeider.

I Kommunikasjon og sanntid benyttes grunnteorier og modeller fra både markedskommunikasjon og digital markedsføring. Kurset har et særlig fokus på digitale kommunikasjonstiltak for å oppnå strategiske mål. Alle planlagte tiltak skal forankres i en strategi og teori med tilhørende målemetoder for effekter. Det legges stor vekt på at studentene analyserer og evaluerer taktiske valg og tiltak basert på utvalgt strategi og teori.

Kunnskapsmål

Etter kurset kan studenten:

 • Beskrive kjerneteorier knyttet til markedskommunikasjon
 • Beskrive kjernekonsepter innen annonsering og kampanjegjennomføring
 • Diskutere bruken av eventer i markedskommunikasjon
 • Forstå hvordan kampanjer kan utvikles digitalt
 • Forstå ulike metoder til å skape effektivt digitalt innhold
Ferdighetsmål

Etter kurset kan studenten:

 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper i utviklingen av digital strategi og digital kommunikasjon
 • Benytte ulike verktøy som er knyttet til digital markedsføring
 • Planlegge, igangsette og analysere digitale kampanjer
 • Planlegge, igangsette og analysere et event
 • Identifisere utfordringer i digital markedskommunikasjon og implementere endringer
 • Evaluere effektivitet av digital markedskommunikasjon
Generell kompetanse

Etter kurset kan studenten:

 • Dokumentere hvilke kilder til teori og praktiske eksempler som benyttes
 • Samarbeide med andre
 • Presentere og dele tilegnet kunnskap og erfaring
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer og analyseverktøy
 • Kritisk diskutere etiske problemstillinger rundt digital markedskommunikasjon
Kursets innhold

Kurset gjennomføres over to semester og inkluderer mange ulike temaer knyttet til digital kommunikasjon og markedsføring. Blant annet:

 • Påvirkningsteorier
 • Kommunikasjonsteorier
 • Utvikling og gjennomføring av digitale bedriftsstrategier
 • Bruk av innsikt som beslutningsgrunnlag
 • Utforming av digitale personas ut fra utvalgte målgrupper
 • Budskapsutvikling og planlegging av digitalt innhold
 • Utforme, igangsette og evaluere målsettinger knyttet til bedrifters digitale strategi
 • Igangsette planlagte digitale kommunikasjonstiltak i ulike medier, som eide-, fortjente- og betalte medier
 • Utvikle og analysere eventer som tiltak i markedsmiksen
 • Utforming av digitale kampanjer, inkl. kommunikasjonsmål og mediemål
 • Analysere effekter av digital markedskommunikasjon
 • Optimalisering av gjennomførte tiltak (for eksempel gjennom SEO og PPC)
 • Aktivt bruk av digitale verktøy, blant annet hjemmesider/Wordpress, Google Analytics, Tag Manager.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning/webinar, diskusjonsoppgaver, praktisk opplæring i seminargrupper samt faglig diskusjon på kursets diskusjonsrom. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy og sertifiseringer. 

Studentene skal utvikle en digital forretningside i form av en bloggblogg/hjemmeside, produsere innhold til bloggen, samt iverksette, måle og analysere effekter av kommunikasjonstiltak. Bloggen/hjemmesiden er knyttet til å gjennomføre forskjellige former for digital kommunikasjon og markedsføring. I kurset benyttes blant annet sentrale verktøy som Google Analytics og Meta Business Suite mm.   

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det forventes at studentene oppretter blogg, og anskaffer seg et domene og plass i egnet webhotell. Det er kostnader knyttet til opprettelse på ca 450,-, avhengig av ønsket domene. Det er også verdt å merke seg at det kan forekomme kostnader med henhold til studentenes valgte tiltak gjennom digitale kanaler, som for eksempel betalt plassering.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskap om markedsføring og forbrukeratferd. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Multimediaproduksjon
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
6 Uke(r)
Kommentar: 
Utlevering av eksamenstekst/oppgave ved semesterstart. Gjennomføres høst.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35004
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Utlevering av eksamenstekst/oppgave ved semesterstart. Gjennomføres høst.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35005
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Multimediaproduksjon
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
12 Uke(r)
Kommentar: 
Utlevering av eksamenstekst/oppgave ved semesterstart. Gjennomføres vår.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35006
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Utlevering av eksamenstekst/oppgave ved semesterstart. Gjennomføres vår.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
DIG 35007
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Høstsemesteret har klasseromsaktiviteter over 36 timer.
Webinar
1 Time(r)
1 timer webinar med eksamensforberedelse eksamen høst
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Høst
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Høst
Eksamen
40 Time(r)
Høst
Undervisning
36 Time(r)
Vår
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Vår
Gruppearbeid / oppgaver
60 Time(r)
Vår
Eksamen
40 Time(r)
Vår
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
47 Time(r)
Høst og vår
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.