MRK 3634 Innovasjon

MRK 3634 Innovasjon

Kurskode: 
MRK 3634
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Veflen
Kursnavn på engelsk: 
Innovation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Virkelig innovative, forstyrrende (disruptive) teknologier og prosesser som avviker fra det eksisterende vil være nødvendig for å skape innovasjoner som vil løse verdens problemer. Sentralt i innovasjonsprosessen ligger forståelsen av kundenes behov, både nåværende og fremtidige behov. Ved å lage produkter som tilfredsstiller kundenes behov, kan bedriftene tilby produkter som kundene elsker å bruke, og ikke bare produkter de bruker av nødvendighet. En slik emosjonelle gjenklang hos kundene er nødvendig for at innovasjonen skal bli vellykket.

Kurset introduserer studentene for prinsippene for designdrevet innovasjon, med det formål å lære dem designtenkning og andre praktisk orienterte rammer for innovasjon som gjør det mulig å lage vellykkede nye produkter. Ved å anvende den brukerorienterte designprosessen vil studentene lære hvordan de kan få grunnleggende forståelse for brukerens behov og følelser. Studentene vil øve på ulike forskningsmetoder og verktøy, inkludert observasjonsforskning, behovsliste, personas og storyboards. Med disse verktøyene vil studenten kunne skape innovasjoner som kommuniserer empati og resonerer med kundene på et følelsesmessig nivå. Studentene vil lære og øve på den designdrevne designprosessen gjennom en rekke forelesninger og praktiske øvelser.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

  • forklare kjernekonsepter knyttet til designdrevet innovasjon
  • beskrive de ulike trinnene som er involvert i en designdrevet innovasjonsprosess
  • bruke verktøyene som er involvert i en designdrevet innovasjonsprosess
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studentene kunne:

  • planlegge, initiere og analysere designdrevne innovasjonsprosjekter
  • optimalisere produktutviklingsprosessen for å bedre møte kundenes behov
  • evaluere resultatene av et designdrevet innovasjonsprosjekt
Generell kompetanse

Etter kurset skal studentene kunne:

  • resonere med kunder ved bruk av empati
  • samarbeide med andre for å forbedre suksessen til en ny produktutviklingsprosess
  • aktivt presentere tilegnet kunnskap og erfaringer
Kursets innhold

Studentene skal involveres i de ulike stadiene av innovasjonsutviklingsprosessen og arbeide med et innovasjonsprosjekt etter eget valg i løpet av kurset. Kurset består av forelesninger, videomateriale og praktiske seminarer.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som klasseundervisning, diskusjonsoppgaver og workshops med praktiske øvelser. 

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk11Gruppen presenterer på et av seminarene i løpet av semesteret
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:1
Obligatoriske arbeidskrav:1
Kommentar arbeidskrav:Gruppen presenterer på et av seminarene i løpet av semesteret
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
80
Gruppering: 
Gruppe (5 - 8)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MRK 36341
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
20
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Multiple-choice test. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
MRK 36342
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
6 Time(r)
3 X 2 timer
Seminargrupper
18 Time(r)
Seminarer 6 x 3 timer - forelserstyrt
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
116 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.