SLM 2007 Å navigere i endring

SLM 2007 Å navigere i endring

Kurskode: 
SLM 2007
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Kursnavn på engelsk: 
Navigating in Changing Times
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset, SLM 2007 Å navigere i endring, skal studentene lære seg hvordan navigere seg selv og andre når endring er det stabile.  Ledelse har aldri vært mer komplekst enn i dag. Vi opplever uforutsigbare endringer knyttet til klimakrise, samfunnsmessige utfordringer, pandemier, globalisering, rask teknologisk utvikling og tilhørende økonomiske kriser. I dette kurset vil du lære om nye modeller, metoder og teorier for å håndtere kompleksitet og konstant endring.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha oppnådd;

  • Forskningsbasert kunnskap om nye læringsteorier (U-prosess), nyere ledelsesforskning som omhandler ledelse i endring som kompleksitetsledelse, pluralistisk ledelse, agile metoder og kunstbaserte metoder
  • Innsikt om mindfulness og tilstedeværelse
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

  • Kunne lede effektivt når omgivelser og organisasjonen er i konstant endring
  • Kunne lede seg selv og andre på en tilpasningsdyktig og smidig måte
Generell kompetanse
  • Studentene skal tilegne seg en tolerant, aksepterende og utprøvende holdning til kompleksitet og endring gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger over 2 dager.

 

Litteraturlisten til BIK 2958 Ledelse under konstant endring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2009 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits