ENT 3504 Entreprenøren som leder

ENT 3504 Entreprenøren som leder

Kurskode: 
ENT 3504
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Jørgen Veisdal
Kursnavn på engelsk: 
Leadership Skills for Entrepreneurs
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i forretningsutvikling og entreprenørskap - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset skal studentene arbeide med utvikling av seg selv som entreprenør og leder gjennom bruk av teoretiske verktøy, øvelser i undervisningen og gjennom praktisk arbeid med egen bedrift. I kurset skal studentene reflektere over egne veivalg og videre retning for seg selv og bedriften. Det er krav om å sette og arbeide mot spesifikke mål. Vi går dypere inn i tema som motivasjon, selvledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom praktiske øvelser i undervisningen, klassediskusjoner, egenrefleksjon, workshops og arbeid med egen bedrift.   

Kunnskapsmål

Gjennom kurset skal studentene:

 • Lære om motivasjon, verdier og personlighet
 • Opparbeide seg kunnskap om selvledelse og emosjoner  
 • Lære om kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning
 • Tilegne seg kunnskap om ledelse, team og samarbeid
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha innsikt i egen personlighet, verdier og evnen til å lede seg selv 
 • Kunne lede og veilede team og oppstartsbedrifter etter gitte planer og mot bestemte mål
 • Være i stand til samarbeide og skape motivasjon i team, ha dialog internt i grupper og utad med eksterne
 • Utviklet eget intellekt ved å sammenholde og presentere akademisk kunnskap og resultater fra intervjuer og analyser 
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle forståelse for egne verdier og motivasjon gjennom utvikling av en egen bedrift og veiledning av andre entreprenører. De skal kunne reflektere over egen atferd, bli bevist egne og andres følelser, og kunne lede seg selv. Studentene skal få innblikk i kompleksiteten i ledelse og samarbeid i team, og dermed bli i stand til å ta et selvstendig valg for videre retning som entreprenører.  

Kursets innhold
 • Verdier, personlighet og motivasjon 
 • Selvledelse og emosjoner
 • Kommunikasjon, lytting og metodikk for veiledning 
 • Team, samarbeid og ledelse
 • Praktisk arbeid med egen bedrift
 • Bruk av teori
 • Refleksjonsverktøy 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 timer forelesninger og gruppediskusjoner:

 • Kick-off: Fellessamling
 • Kreativ workshop
 • 4 tematiske forelesninger
 • Midtveis fellessamling
 • 4 gruppesamlinger
 • Avsluttende fellessamling med forberedelse av prosessrapport og "TED-TALK"

Det legges opp til en aktiv læringsform gjennom praktiske øvelser i undervisningen, klassediskusjoner, egenrefleksjon, workshops og arbeid med egen bedrift.   

Studentene forventes å være til stede under samtlige forelesninger og gruppediskusjoner, og bidra aktivt til kunnskapsutveksling.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på kunnskaper som det forventes at studenten har ervervet i de foregående semestre i studiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe (3 - 4)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosessrapport.
Eventuelle unntak fra gruppestørrelse etter nærmere avtale med kursansvarlig.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 35041
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe (3 - 4)
Varighet: 
20 Minutt(er)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en muntlig presentasjon i form av en 15 minutters «TED-TALK» basert på veivalg og videre retning for bedriften og deltagerne.

Siste delen av den muntlige eksamen er en samtale basert på egenrefleksjon om pensum i faget og videre retning med egen bedrift.

Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
ENT 35042
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Undervisningen består av fellessamling, workshops, gruppesamling.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
155 Time(r)
Arbeid med bedriften, selvstudium samt forberedelse og gjennomføring av eksamen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.