SLM 4003 Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon

SLM 4003 Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon

Kurskode: 
SLM 4003
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable marketing and communication
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Det grønne skiftet er over i en ny fase og nye virksomheter slåss om oppmerksomheten om bærekraftige alternativ med tradisjonelle aktører. Samtidig påvirker teknologi og endring i medievaner kjøpsreisen, og innvirker på hvilke spørsmål og følelser kunden opparbeider seg i de ulike fasene frem mot å ta en beslutning. Det stiller nye krav til markedsføring som må bidra til å hjelpe forbruker i det grønne skiftet, ved å informere, veilede og påvirke oss til å ta flere bærekraftige valg. I dette kurset går vi i dybden på hvorfor kommunikasjon og markedsføring spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet, samt hvilke psykologiske barrierer som bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger.

 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • ha kunnskap om markedsføring av bærekraftige selskaper, produkter og tjenester
  • Kunne identifiisere psykologiske barrierer som bidrar til å forklare hvorfor det er så vanskelig å få til nødvendige endringer i holdninger og handlinger. 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet
Generell kompetanse
  • kommunisere og diskutere relevante faglige problemstillinger om åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i bærekraftskommunikasjon for å få gjennomslag for sine budskap
Kursets innhold
  • Klimakommunikasjon og psykologiske barrierer
  • Bærekraft og merkeposisjonering 
  • Mediestrategi - kommunikasjonskanaler og nettverk    
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft som konkurransefortrinn, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraft som konkurransekraft, SLM 4002 Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner, og SLM 4003 Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits