ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship - RE-SIT EXAMINATION

ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship - RE-SIT EXAMINATION

Kurskode: 
ELE 3701
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pengfei Wang
Emnenavn på engelsk: 
Innovation and Entrepreneurship - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2022 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen (siste gang) høsten 2022.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is in Emglish only.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Forkunnskapskrav

.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37011
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37011
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Seminargrupper
2 Time(r)
Deltagelse i seminarundervisning, veiledning (Delt klasse/individuelt)
Forberedelse til undervisning
77 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
Innlevering(er)
66 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.