STR 1301 Strategi I

STR 1301 Strategi I

Kurskode: 
STR 1301
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Erik Aadland
Kursnavn på engelsk: 
Strategy I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset gir en innføring i strategisk teori, strategiske analyser og strategiske valg som tar sikte på å øke virksomheters evne til å skape og høste verdi.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Utvikle evne til å anvende forretningsmodeller i analyser av virksomheters verdiskaping.
 • Utvikle en evne til å analysere virksomhetens omgivelser og utlede implikasjoner for posisjoneringsvalg.
 • Utvikle en evne til å analysere virksomhetens ressursbehov og utlede implikasjoner for strategiske valg knyttet til ressursanskaffelse og utvikling.
 • Utvikle en evne til å analysere virksomhetens aktivitetssett og utlede implikasjoner for strategiske valg knyttet til konfigurering av virksomhetens aktiviteter.
 • Studentene skal også forstå hvordan hensyn til bærekraft og samfunnsansvar kan virke inn på strategiske valg og konkurransetilnærming.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for virksomheters underliggende forretningsmodell og verdiskapingslogikk.
 • Vurdere hvordan strategiske valg virker inn på virksomhetens ressursanskaffelse og ressursutvikling.
 • Vurdere hvordan strukturelle faktorer virker inn på virksomhetens strategiske valg og kan påvirke kostnad og verdi i virksomhetens aktiviteter samt mobilitet på virksomhetens konkurransearena.
 • Vurdere hvordan ulike strategiske valg virker inn på virksomhetens evne til å skape og høste verdi.
 • Studentene skal også evne å identifisere hensyn til bærekraft og samfunnsansvar i virksomhetens strategiske valg og konkurransetilnærming.
Generell kompetanse

Evne å reflektere kritisk over ulike forretningsmodeller, strategiske analyser, og strategiske valg. Den kritiske refleksjonsevnen vil inkludere hensyn til bærekraft og etikk.

Kursets innhold
 • Strategihjulet
 • Verdiskaping
 • Forretningsmodeller
 • Strategisk analyse av virksomhetens omgivelser
 • Strategisk analyse av virksomhetens ressurser og aktivitetssett
 • Metoder for å skaffe seg og organisere ressurser og aktiviteter
 • Konsernstrategi
 • Internasjonal strategi
 • Strategiske avveininger og valg
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset legges opp med 45 timer forelesninger, caseoppgaver og oppgaveveiledning.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kontinuasjon

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Studentene har gjennomført 1. og 2. året på Bachelorstudiet i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk32Kurset har 3 arbeidskrav, hvor 2 arbeider/oppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen: 1) Gruppeoppgave (1-3 studenter). 2) Gruppeoppgave (1-3 studenter). 3) Gruppeoppgave (1-3 studenter). Ytterligere informasjon gis ved kursstart.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:Kurset har 3 arbeidskrav, hvor 2 arbeider/oppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen: 1) Gruppeoppgave (1-3 studenter). 2) Gruppeoppgave (1-3 studenter). 3) Gruppeoppgave (1-3 studenter). Ytterligere informasjon gis ved kursstart.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen.
Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Ytterligere informasjon gis ved kursstart.
Eksamenskode: 
STR13011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
108 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
47 Time(r)
Løsning av prøvecase og andre oppgaver
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.