KLS 3501 Digitalisering og teknologi i kreativ næring

KLS 3501 Digitalisering og teknologi i kreativ næring

Kurskode: 
KLS 3501
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Emnenavn på engelsk: 
Digitalization and Technology in Creative Industry
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset handler om utfordringer og muligheter for kreativ næring som følge av digitaliseringen. Bruk av digital teknologi har vidtrekkende konsekvenser for hvordan kreativt innhold skapes, spres og oppleves. Digitaliseringen gir også nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen og markedsføringen i kreativ næring. I kurset legges det vekt på at studentene både skal utvikle forståelse for de overordnede spørsmålene kreativ næring står overfor som følge av digitaliseringen og ferdigheter til å bruke digitale verktøy.

Kunnskapsmål

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hva digital teknologi er, hvordan digitaliseringen skaper nye vilkår for kreativ næring og skaper muligheter og utfordringer for hvordan man kan operere i ulike deler av den kreative nærings verdikjede.

Ferdighetsmål

Studenten skal opparbeide ferdigheter til å bruke digitale verktøy i kreativ næring, så som markedsføring av kreative produkter og tjenester ved bruk av sosiale medier, finansiering av prosjekter gjennom crowdfunding og enkel bruk av data analytics.

Generell kompetanse

Studenten skal utvikle sin refleksjon over hva bruken av digitale verktøy betyr i et samfunnsperspektiv og forstå etiske problemstillinger som oppstår med digitaliseringen av kreativ næring.

Kursets innhold
  • Hvordan forstå digitaliseringen - historisk og i dag
  • Big data, algoritmer og nye plattformer og hva de brukes til i kreativ næring
  • Digitale bransjestrukturer og forretningsmodeller
  • Bruk av sosiale medier og digital markedsføring i kreativ næring
  • Big data og algoritmer i et samfunnsperspektiv
  • Etikk og nettvett
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner og 12 timer til presentasjoner og diskusjoner i klassen. Som en del av læreprosessen skal studentene i løpet av kurset presentere prosjektoppgaven i klassen. Det vil også bli gitt veiledning til prosjektoppgaven i forbindelse med forelesningene.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 35011
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (2 - 3)Prosjektoppgave
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (2-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave
Eksamenskode:KLS 35011
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
24 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
12 Time(r)
Deltakelse på presentasjoner og diskusjoner i klassen
Forberedelse til undervisning
52 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
52 Time(r)
Innlevering(er)
60 Time(r)
Eksamen/arbeid med prosjektoppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.