MRK 35X2 Distribusjon

MRK 35X2 Distribusjon

Kurskode: 
MRK 35X2
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Emnenavn på engelsk: 
Distribution
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

I dette kurset lærer studenten om “plass” i marketing-mix, eller B2B2C ruten til markedet, og hvordan plass i teori og praksis kan skape kundeverdi og konkurransefortrinn for bedriften.

Sentrale tema vil være Logistikk/vareflyt, Multi-kanal/Omni-kanal, Automatisering/robot/droner, Bærekraft, Online plattformer, delingsøkonomi. Studentene vil lære både økonomi-baserte teori (Agentteori, TCA, Spillteori) og atferds-baserte teori (Trust, Makt-avhengighet, tillit, resiprositet, nettverksteori).

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å analysere distribusjonskanalens/kanalenes bidrag til kundeverdi og konkurransefortrinn. Videre skal de være i stand til å

utføre en distribusjonsanalyse, utføre en leverandøranalyse og utføre en lageranalyse.

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med ulike hensyn til bærekraft. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.