BST 2531 Prosjektledelse
BTH 3620 Bacheloroppgave - Økonomi og administrasjon
BTH 3630 Bacheloroppgave - Markedsføring
BØK 1121 Finans I
BØK 3423 Finans
BØK 3430 Innføring i bedriftsøkonomi og finans
BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring - KONTINUASJONSEKSAMEN
BØK 3561 Prestasjonsstyring
BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon
BØK 3629 Regnskapsføring i næring
BØK 3651 Strategisk økonomistyring
DIG 3630 E-handel
DIG 3670 Bacheloroppgave - Digital kommunikasjon og markedsføring
EBA 3530 Machine Learning and Forecasting - KONTINUASJONSEKSAMEN
ELE 3637 Internship
ELE 3707 Sosiale medier og nettverk
ELE 3709 Project Management
ELE 3719 Matematikk valgfag
ELE 3732 Financial Bubbles, Crashes and Crises
ELE 3735 Finansregnskap
ELE 3736 Real Estate Finance
ELE 3742 Marked, kriser og bærekraft
ELE 3743 Personlig økonomi
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching
ELE 3750 Finansiell analyse og verdsettelse
ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change
ELE 3776 Matematisk analyse
ELE 3783 Sustainable Risk Management in Value Chains
ELE 3787 Anvendt Mikroøkonomi
ELE 3901 Forbrukerinnsikt
ELE 3902 Multisensory Experiences
ELE 3903 Verdibasert prising
ELE 3906 Applied Storytelling
ELE 3907 Structured Writing for Effective Communication
ELE 3913 Macro-Finance
ELE 3914 Sustainable Finance
ELE 3916 Introduction to Econometric Theory
ELE 3917 Stochastic Processes for Finance and Economics
ELE 3919 Strategic Sustainable Innovation
ELE 3920 Bitcoin og blokkjedeteknologi
ELE 3921 Web Applications Development
ELE 3923 Resource Industries and Markets: A Norwegian Context
EMS 3524 Eiendomsjus II
EMS 3528 Eiendomsmegling I
EMS 3618 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet
EMS 3623 Eiendomsmegling III
EMS 3642 Eiendomsjus III
EMS 3670 Eiendomsutvikling
ENT 3501 Forretningsutvikling I
ENT 3610 Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter
ENT 3670 Bacheloroppgave - Entreprenørskap
ENT 3679 Innovasjonskonsulent i praksis
GRA 1930 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon
GRA 6207 Avgiftsrett, fordypning
GRA 6208 Skatterett, fordypning
GRA 6209 Jus for revisorer
GRA 6218 Selskapsrett
GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basis
GRA 6279 Revisjon, videregående emner
GRA 6285 Kapitalmarkedsfinansiering
GRA 6295 Obligasjonsrett
JUR 3420 Forretningsjus
JUR 3425 Erstatningsrett og forsikringsrett
JUR 3435 Fast eiendoms rettsforhold
JUR 3440 Innføring i selskapsrett og skatterett
JUR 3470 Avtalerett og kjøpsrett
JUR 3560 Obligasjonsrett
JUR 3565 Arbeidsrett
JUR 3601 Skatt og avgift
JUR 3608 Markeds- og offentligrettslig regulering
JUR 3613 Arbeidsrett
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk
JUR 3631 Markedsrett og etikk
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett
KLS 3410 Kulturøkonomi
KLS 3553 Oppstart av bedrift i kreativ næring - KONTINUASJONSEKSAMEN
KLS 3570 Entertainment Industries
KLS 3644 Jus for kreativ næring
KLS 3685 Bacheloroppgave - Creative Industries Management
MAD 1214 Logistikk
MAN 3038/3039 Internprising
MAN 3072 Avsluttende oppgave. Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett
MAN 5125 Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon
MAN 5127 Terrorisme og terrorbekjempelse
MAN 5166 Digital sikkerhet for ledere
MAN 5189 Ytringsklima og ledelse
MET 1190 Statistikk
MET 2123 Metode og innsikt
MET 2910 Matematikk for økonomer
MET 2920 Statistikk for økonomer
MET 3431 Statistikk
MET 3590 Metode og statistisk dataanalyse
MRK 3481 Forbrukerpsykologi
MRK 3502 Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger
MRK 3580 Markedsføringsledelse og strategi
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 3403 Organisasjonsatferd og ledelse
ORG 3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon
ORG 3530 Problemløsning, beslutninger og kreativitet
ORG 3540 HR-ledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN
ORG 3610 Ledelse og innflytelse
ORG 3620 Arbeids- og personaljus
ORG 3630 People Analytics
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner
ORG 3650 People Insights
STR 1320 Strategi II
SØK 1366 Makroøkonomi II
SØK 3500 Samfunnsøkonomi II
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer - KONTINUASJONSEKSAMEN

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.