ELE 3736 Real Estate Finance

ELE 3736 Real Estate Finance

Kurskode: 
ELE 3736
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Costas Xiouros
Kursnavn på engelsk: 
Real Estate Finance
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course decription is in English only.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 1121 Finance I, BØK 3423 Finans, BØK 3411 Finance and Managerial Accounting I, BØK 3421 Finance and Managerial Accounting II, BØK 1113 Managerial Accounting or EXC 3442 Managerial Accounting, or equivalent courses.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
  • Rentetabell
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
ELE37361
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
45 lecture hours (15 weekly lectures)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Preparing for lectures (reading textbook chapters)
Eksamen
25 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
35 Time(r)
Student group-work on home assignments
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Individual work on lecture note examples, home assignments, etc.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.