ELE 3783 Sustainable Risk Management in Value Chains

ELE 3783 Sustainable Risk Management in Value Chains

Kurskode: 
ELE 3783
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kim van Oorschot
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Risk Management in Value Chains
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is in English only. 

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

This elective will build on relevant aspects of the core courses in (BI's) bachelor programme(s). This means there is no required prerequisite knowledge.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk 32During the course, students will need to hand-in three individual written homework assignments. These assignments will be evaluated with approved/not approved. Only students that get minimum two assignments approved can take the final home exam.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav: 3
Obligatoriske arbeidskrav:2
Kommentar arbeidskrav:During the course, students will need to hand-in three individual written homework assignments. These assignments will be evaluated with approved/not approved. Only students that get minimum two assignments approved can take the final home exam.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Hjemmeeksamen
Eksamenskode: 
ELE 37831
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
42 hours divided in 14 lectures (2 synchronized hours and 1 asynchronized)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Innlevering(er)
25 Time(r)
Eksamen
23
The exam will not take 23 hours to complete, but it is expected that students want to catch up on some reading to prepare for the exam
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.