ELE 3916 Introduction to Econometric Theory

ELE 3916 Introduction to Econometric Theory

Kurskode: 
ELE 3916
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Steffen Grønneberg
Kursnavn på engelsk: 
Introduction to Econometric Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is in English only. 

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
R/R-Studio
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

A basic course in statistics and mathematics.

Previous exposure to time series models is an advantage but not a prerequisite.

Previous programming experience in R is advantageous but not required. 

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (1 - 3)
Varighet: 
1 Uke(r)
Kommentar: 
Home exam. An oral defence may be required. All exams must be passed to obtain a final grade in the course.
Eksamenskode: 
ELE 39161
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
All exams must be passed to obtain a final grade in the course.
Eksamenskode: 
ELE 39162
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Lectures and blended learning with projects for students.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
9 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
75 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
62 Time(r)
Eksamen
15 Time(r)
Work related to the home exam.
Eksamen
3 Time(r)
Final exam
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.