ELE 3907 Structured Writing for Effective Communication

ELE 3907 Structured Writing for Effective Communication

Kurskode: 
ELE 3907
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Yanique Fletcher
Kursnavn på engelsk: 
Structured Writing for Effective Communication
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

This course description is in English only.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Software and hardware tools: The tools used are Microsoft Word, Laptop/tablet (not phone), and Its Learning.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Participants should have a good command of written English.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
The final portfolio submission will include new original writing pieces and specific writing samples documenting the writing journey - starting from original drafts to versions with peer and professor feedback - culminating in the final revisions.

Details will be provided in class.
Eksamenskode: 
ELE 39071
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Participation in lectures (3-hour class)
Undervisning
28 Time(r)
Workshops (2-hour class)
Forberedelse til undervisning
115 Time(r)
Preparatory reading and work for lectures and workshops
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
165 Time(r)
Draft writing and revision
Innlevering(er)
30 Time(r)
Assessment
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
23 Time(r)
Feedback
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.